14
Mayıs 2021
ŞİDDET SARMALINDAN KURTULMAK

Toplumsal-kültürel farklılaşmalar döneminden günümüze kadar şiddet, insanoğlunun yaşamında var olan bir olgu olarak süregelmiştir. Şiddetin kökenlerine bakıldığında en temelinde çeşitli nedenlerden dolayı ötekileştirilen varlığın...

MAKALEYİ OKU
02
Tem 2019
Aydın(lık) Sorunsalı

Sorunsal kavramı en kısa tanımıyla 'kesin olmayan” demektir. Üzerinde uzlaşı olmadığı için toplumsal kesimlerde tartışılmaya devam etmektedir. 'Aydın” kavramı ise başta akademik çevreler olmak üzere sosyal, ekonomik ve politik...

MAKALEYİ OKU
04
Haz 2019
KADIN ÜZERİNDEN EDEBİYAT YAPMAK

Günümüz demokratik devlet yönetimleri, kadınların toplumsal konumlarını 'pozitif ayrımcılık” yoluyla güçlendirmek için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadının cinsiyetinden ötürü...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2019
EVRENSEL AHLAK EKSENLİ TOPLUMSAL YAŞAM

Birey, dünyaya geldiği toplumda geçerli 'ahlaki değerleri” ilk olarak ailesi aracılığıyla öğrenir. Bu öğrenme süreci oldukça uzun olmakla beraber aile yaşamı, okul yaşamı, iş yaşamı, gibi alanlarda 'edinilen/öğrenilen”...

MAKALEYİ OKU
29
Nis 2019
MEDYA, EĞİTİM VE ÇOCUK ÜÇLEMESİ

İçerisinde yaşadığımız yüzyılın eğitim felsefesi bireyin kendi öğrenmelerini kendisinin inşa etmesine dayanmaktadır. Yapılandırmacı eğitim olarak tanımlanan bueğitimparadigması,öğrencilerinders işlenişindesüreceaktif olarak katılım...

MAKALEYİ OKU
26
Eyl 2018
KENTLERİN İÇERİK SORUNU-1

Oldukça kadim bir tarihe sahip olan kentlerin sorunları, bulunduğumuz yüzyıl itibariyle giderek artmıştır. İlk kentlerin plansız ve kendiliğinden oluştuklarını söylemek mümkün. Ancak günümüz için bu, söz konusu değildir. Adına 'devlet”...

MAKALEYİ OKU
28
Ağu 2018
Kent Kültürü, Kentlilik ve Kentleşme

İlk insanların güvenlik gerekçesiyle yerleştikleri mağaralar, insanlığın ilkel de olsa ilk yerleşim birimlerini oluşturmaktadır. İnsan nüfusunun artmaya başlaması üzerine mağaralara sığmadıkları için doğaya yerleşmeye başlayan bireyler,...

MAKALEYİ OKU
08
Ağu 2018
Eğitimde Profesyonel Yöneticilik Nasıl Olmalı?

Ülkemizde 24 Haziran seçimlerinin ardından 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”ne geçilmiş oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde amaçlanan, devletin tüm kurumları arasında koordinasyonun etkin biçimde sağlanıp 'daha az...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2018
İlkokul ve Ortaokulların Donatım Malzemesi Sorunu

Eğitim yöneticisinin gerek öğretmenler ve gerekse öğrenciler için 'öğretimsel liderlik” rolü bulunmaktadır. Bununla beraber okulun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması okulun amaçlarına uygun hizmet vermesi açısından önemli...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2017
FIRSAT EŞİTLİĞİ AÇISINDAN MERKEZİ SINAVLAR

Son günlerde ülkemizin gündeminde fazlasıyla yer tutan TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçis Sınavı) kaldırılsın mı kalsın mı tartışmalarına dair bir eğitimci ve veli olarak katılmak istedim. Söz konusu yazımı, dünya görüşü,...

MAKALEYİ OKU
27
Haz 2017
Sosyolojik Açıdan Ölüm, Taziye ve Taziye Yemeği Üzerine

Ölüm, toplumsal gerçekliğin üzerine kurulduğu önemli olgulardan birisidir. Ölmenin başladığı andan ölüm sonrası süreçlere kadar uzanan bu alan, aynı zamanda insanlar arasında karşılıklı sosyal ve simgesel bir ağ ören gerçekliğin...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2017
Kişiye Özel Hukuk ya da Herkes İçin Adalet

Günümüzde gözlenen hızlı değişmeler kurum, kuruluş ve firmalara uzun dönemli önlemler almaya zorlamaktadır. Etkili bir kamu yönetimi, birbiri ile tutarlılığı sağlanmış stratejik yaklaşımları artık daha çok gerekli kılmaktadır. Yönetimin...

MAKALEYİ OKU
14
Kas 2016
Üçüncü Bin Yıl Ve Yerel Yönetişim

Bireylerin kendi aralarında örgütlenerek yönetim süreçlerini oluşturdukları ve bu süreçlere dahil oldukları çeşitli yönetim sistemleri vardır. Bu yönetim süreçleri incelendiğinde ortak noktalarının 'temsiliyet” ve 'katılımcılık”...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2016
Demokrasi Ekseninde Devlet-Birey İlişkileri-2

Devlet-birey ilişkileri, demokratik yönetim düzleminde yasalar çerçevesinde gerek bireyin ve gerekse devletin karşılıklı olarak korunması prensibine dayanmaktadır. İçerisinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliğinin birey olmak üzerine...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2016
Eğitim Yöneticiliği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri-5

İlkokul ve ortaokul müdürlerinin eğitim sürecinde karşılaştığı ekonomik sorunlar ve bu sorunları çözme yöntemleri ile ilgili yapılan bu araştırma, anket sonuçları göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Anketten elde edilen...

MAKALEYİ OKU
06
Şub 2016
Eğitim Yöneticiliği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri-4

Okul müdürü, okul için gerekli insani, finanssal, maddi kaynakların sağlanmasından ve bunlar aracılığıyla öngörülen ürünlerin üretilmesinden, okul çalışanlarının ve öğrencilerin performansından sorumlu olan kişidir. Ancak okulun...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2016
Eğitim Yöneticiliği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri-3

Bütün kamu harcamalarında olduğu gibi eğitim alanına yapılan harcamalar da eğitimin toplumun iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmesine yaptığı veya yapabileceği katkı göz önünde bulundurularak haklı görülebilir veya savunulabilir. Çeşitli...

MAKALEYİ OKU
26
Oca 2016
Eğitim Yöneticiliği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri-2

İktisadi ve sosyal kalkınma planlarının tam bir kalkınma planı olabilmesi için genel olarak eğitim harcamalarını ve özellikle mesleki eğitimin gerektirdiği masrafları en iyi şekilde içermelidir. Çünkü özellikle azgelişmiş ülkelerde,...

MAKALEYİ OKU
23
Oca 2016
Eğitim Yöneticiliği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri-1

Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi dalında yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Bitirme projesini 'İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin Eğitim Sürecinde Karşılaştığı Ekonomik...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2015
Bardağı Yere Bırakma Zamanı!

Günlerden bir gün profesör elinde içi dolu bir bardak tutarak dersine başladı. Herkesin göreceği bir şekilde tutuyordu ve ardından sordu: 'Bu bardağın ağırlığı sizce ne kadardır?” '50 gram!' .... '100 gram!' .....'125...

MAKALEYİ OKU
03
Kas 2015
Seçim(İm)

Demokratik ülke yönetimlerinde bireyler, yönetime katılmak ve iradelerini beyan etmek için belirli aralıklarla yapılan seçimlerde oy kullanırlar. Alınan oy doğrultusunda seçilen temsilciler aracılığıyla kendi kendisini yönetme hakkı elde...

MAKALEYİ OKU
28
Eyl 2015
Demokrasi Ekseninde Devlet-Birey İlişkileri-1

Devlet, varlığı bireylerin varlığına bağlı olan en büyük tüzel kişiliktir. Bireyler, kendi hukuksal konumlarını ve haklarını karşılıklı koruma altına alabilmek adına 'devlet”i kurmuşlardır. Basit ifadesiyle devlet, bireylerin...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2015
Savaşın Karşısında Olmak

Din sosyolojisi alanında çalışmalar yaparak bu alanda eserler veren Dr. Ali Şeriati, 'Savaş kararı verenlerin çocukları, daima cephenin uzağındadır.” der. Bu ifade, dünya ölçeğinde ve uygarlık tarihi boyunca sayısız savaşın nedenini...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2015
Barışın Kaybedeni Olmaz

Yeryüzü ölçeğinde baktığımız zaman birçok coğrafyada çeşitli nedenlerden kaynaklanan çatışmalar ve savaşların sürmekte olduğunu söyleyebiliriz. Bu savaşların, nedeni ne olursa olsun hiçbir şekilde –kanımca- bir meşruiyeti bulunmamaktadır....

MAKALEYİ OKU