Yıldırım Artuklu Üniversitesinde 14 Öğretim Üyesinin Sözleşmelerinin Neden Feshedildiğini Sordu.

Mardin Artuklu Üniversitesinde yabancı 14 öğretim üyesinin sözleşmelerinini neden feshedildiğini sordu.

Yıldırım Artuklu Üniversitesinde 14 Öğretim Üyesinin Sözleşmelerinin Neden Feshedildiğini Sordu.
Soru önergesinde ayrıca şu sorular yer aldı:

25 Haziran 2015 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından üniversitenin farklı bölümlerinde görev yapmakta olan 14 uluslararası (yabancı uyruklu) öğretim üyesinin sözleşmeleri fes edilerek işlerine son verilmiştir. Rektörlük Kurumunun yaptığı açıklamaya göre söz konusu öğretim üyelerinin işlerine son verilmesi ve görevlerinin uzatılmamasına gerekçe olarak YÖK tarafından gönderilen ve toplam yabancı uyruklu personel sayısının toplam akademik personel sayısının % 2’sinden fazla olamayacağını belirten ve bu nedenle ‘yabancı uyruklu’ akademisyen sayısının azaltılması talimatı gösterilmiştir.

Bu bağlamda;

1. YÖK tarafından üniversitenin Rektörlük Kurumuna gerçekten böyle bir yazılı talimat gönderilmiş midir?

2. Söz konusu talimat gönderilmiş ise tebligat hangi resmi bildirim sonucu, ne zaman ve ne şekilde yapılmıştır?

3. Söz konusu YÖK uygulamasında bahsi geçen ‘yabancı uyruklu’ personel sayısına getirilen sınırlama Türkiye geneli bütün üniversitelerde görev yapan toplam akademik personelin%2’si mi yoksa tek bir üniversitenin akademik personelinin %2’si mi kastedilmektedir?

4. YÖK’ün yabancı uyruklu akademisyen sayısının fazlalığına ilişkin olarak gönderimde bulunduğu söz konusu karar başka bir üniversitede uygulanmış mıdır?

5. Söz konusu karar başka bir üniversitede uygulanmamış ise neden sadece Mardin Artuklu Üniversitesinde görev yapmakta olan uluslararası akademisyenlere uygulanmıştır?

6. Mardin Artuklu Üniversitesinde toplam 39 uluslararası öğretim üyesi görev yapmaktadır. Üniversitenin ilgili bölümlerinden işten çıkarılan akademisyenlere ilişkin akademik performans değerlendirmesi neden istenmemiş ve neden bölüm başkanları ile herhangi bir istişare yapılmadan işlerine son verilmiştir?

7. İşten çıkarılan akademisyenlerin bağlı bulunduğu bölümlerin başkanları söz konusu akademisyenlerden memnun olduklarını ve görevlerine devam etmeleri gerektiğini söylemelerine rağmen, hiç bir akademik ve hukuksal kriter gözetilmeden neden bu akademisyenlerin işlerine son verilmiştir?

8. Üniversitede görev yapmakta olan 39 yabancı uyruklu akademisyenden işine son verilen 14 yabancı uyruklu akademisyen hangi kriterlere göre seçilmiştir?

9. İşten çıkarılan akademisyenlerin 5’nin Kürt olması Mardin Artuklu Üniversitesinin ayırt edici özelliklerinden biri olan Kürt dili ve kültürü çalışmaları alanını zayıflatma ve hatta zaman içerisinde ortadan kaldırma gibi bir amaç mı taşımaktadır?

10. Söz konusu işten çıkarmalardan sonra Üniversite Kürt çalışmaları konusunda kendini yetiştirmiş Kürt ve uluslararası akademisyenlerin tercih edeceği bir yer olmayabilir. Bu bağlamda işten çıkarmalar böylesi bir caydırma amacı mı taşımaktadır?
11. Söz konusu 14 uluslararası akademisyen işten çıkarılırken üniversite yeni uluslararası akademisyen ilanı için iş alanı çıkarmıştır. Bir taraftan yabancı uyruklu eleman fazla diyerek işten çıkarma yapılırken diğer taraftan da söz konusu alımın Arap Dili ve Edebiyatı için olması nasıl değerlendirilmelidir?
12. Sözleşmeleri iptal edilen akademisyenler üniversitenin hazırlık sınıfında Felsefe, Antropoloji, Sanat Tarihi ve Tarih bölümlerinde verilen İngilizce derslerinin büyük bir kısmını vermekte iken söz konusu işten çıkarmalarla üniversiteyi hem uluslar arası kılan hem de öğrencilere gerek öğrenimleri gerekse de mezun olduktan sonra büyük avantajlar sağlayacak olan İngilizce eğitim mi hedef haline getirilmektedir?
13. Bu işten çıkarmalarla söz konu bölümlerde İngilizce eğitim büyük oranda zora girecek hatta Sanat Tarihi bölümünde eğitim büyük oranda boşluğa düşecektir. Bir yıl boyunca Hazırlık okuyan ve 3 yıldır derslerinin en az %30’unu İngilizce gören Sanat Tarihi öğrencilerinin bu hak kaybı nasıl tazmin edilecektir?
14. İlk kurulduğu günden beri çok kültürlü, çok dilli ve nadir demokratik akademilerden biri olan Mardin Artuklu Üniversitesi, 2015 yılından itibaren maddi temeli olmayan ve keyfi operasyonlarla akademik üretim bağlamında çoraklaştırılmakta dolayısıyla üniversitenin kuruluş ilkeleri tamamıyla ihlal edilmektedir. Buna bağlı olarak üniversite, uluslararası camiadan kopuk, kendi içine kapalı, belli cinsiyet ve etnik kimliklere ön yargılı, yönetimin tek yanlı keyfi kararlarıyla yönetilen bir yer haline gelmeyecek midir?

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2015, 19:09

derik47

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER