Uluslararası Yenilenebilir Enerji Çalıştayı Başladı

Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından düzenlenen; Mardin Valiliği, Mardin Büyük Şehir Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı(DİKA)’nın ortak olarak yer aldığı ‘Yenilenebilir Enerji’ Çalıştayı Başladı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Çalıştayı Başladı
 

Başta Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin enerji politikalarında yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimi ve kullanımına öncelik verildiği günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının teşvik edilebilmesi için ulusal ve uluslararası bilim insanının, kamu kurum yetkilisinin, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin katılım gösterdiği çevrimiçi olarak düzenlenen çalıştay büyük ilgi gördü.

Gelecek nesillerin enerji arzını kontrol altına alabilmek ve onlara sağlıklı bir doğa sağlayabilmek adına birleşmiş milletlerin nezdinde başlatılan iklim değişikliği ile yapılan mücadele kapsamında yenilenebilir enerjinin önemli bir yere sahip olduğu ve Güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle ve dalga enerjisi gibi yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarının gerekliliğinin farklı açılardan ele alınacağı çalıştayın açılış oturumuna; Mardin Artuklu Üniversitesi Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Nesrin İlgin Beyazıt, (DİKA) Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, TOBB Maden Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, (KAGM) T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar katıldı.

Modern bilimin ve bu bilimin bir ürünü olarak teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran yanına karşılık karanlık ve endişe uyandıran bir yanının da olduğunu belirterek konuşmalarına başlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

“Bilim vasıtasıyla doğayı evcilleştirmeye, esir almaya yeltenen modern insanın doğayla mücadeleye girmesi sonrasında karşılaştığımız en büyük risklerden biri doğanın bize hep aynı cömertlikte olamayacağı gerçeğidir. Küreselleşmeyle birlikte sanayide alanında yaşanan gelişmeler, teknolojinin ilerlemesi ve nüfusun artması gibi birçok sebep enerji kaynaklarının kullanımını da arttırmakta ve Sınırlı fosil enerji kaynaklarının gelecek dönemlerde yetersiz kalacağı gerçeğidir.” dedi.

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması için Üniversite, kamu ve Sanayi işbirliği önemine de değinen Özcoşar;

“Yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomiye katkısı göz ardı edilemez. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını ortadan kaldırılması hususunda toplumumuzun her bireyi sorumluluk taşımaktadır. Bu sebeple, toplumun kamu kurumları ve yerel dinamikleri arasındaki iş birliği önem arz etmektedir. Ülkemizin ve diğer gelişmekte olan ülkelerin yenilenebilir enerji üretebilme potansiyelleri üzerine yapılacak olan çalışmalar, bu alandaki gelişmelere ışık tutacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımdaki farkındalığı artıracaktır.” dedi.

Bugün başlayan ve 3 Mart’a kadar oturumlar halinde devam edecek olan çalıştay da; Türkiye’nin Enerji Görünümü ve Ulusal Enerji Arzında Yenilenebilir Enerjinin Rolü; Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Potansiyeli, Kırsal Alanda Yenilenebilir Enerjinin Sürdürülebilirliği, Güç Sistemlerinde Şebeke Entegrasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri, Enerji Tasarrufu ve Enerji Verimliliği: Akıllı Şebekeler, İnsan Merkezli Enerji Planlaması ve Yönetimi, Yenilenebilir Enerjide bilimsel Gelişmeler, Kaynak Verimliliği ve Uygulamaları, Yenilenebilir Enerjide İş Dünyası ve 21. Yüzyılda Rüzgar, jeotermal ve Hidrojen Enerji Teknolojilerinin Hayatımıza Getireceği Yenilikler gibi konu başlıkları üzerinde bildirilerin sunulacağı belirtildi.

1-3 Mart tarihlerinde sabah Saat 9.30 ile akşam 21.45 saatleri arasında tüm gün boyunca çalıştayın   https://www.youtube.com/c/mauniv adresinden takip edilebileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 17:10

ÖMER BEKEN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER