UNAT;“Adalet Çalışanlarının Mali Sosyal ve Özlük Hakları Geriye Gidiyor”

Büro Memur Sen Mardin Şube Başkanı Ümit UNAT’, yeni adli yıl açılışı dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yayınladı.

UNAT;“Adalet Çalışanlarının Mali Sosyal ve Özlük Hakları Geriye Gidiyor”

Büro Memur Sen Mardin Şube Başkanı Ümit UNAT’ın yargı çalışanlarının sorunlarına değindiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
 
“Bilindiği üzere adaletin toplumun her kesiminde hissedilmesi ile bir ülke huzurlu ve mutlu hale gelebilir. Demokratik hukuk devletinin bir gereği olarak yargı erki veciz söyleyişle "mülkün" yani devletin temelidir. Bu temelin sağlam durabilmesi adaletin topluma dağıtılması noktasında sistemin tüm mekanizmalarının kusursuz çalışması, hiçbir sorunla karşılaşmaması, adalet adına şarttır.
 
Kutsal yargı Türkiye'deki emektarları; 2017-2018 Adli Yılı'nın başlaması ile yeni bir dönemi daha karşılıyor. Her yeni Adli Yıl açılışında yargının yapısal sorunları ile Hakim ve Savcıların sorunları gündeme getirilmekte ama sistemin ayrılmaz bir parçası olan yargı çalışanlarının sorunları unutulmakta, çözüm üretmek üzere gündeme dahi getirilmemektedir. Zabıt Katibi'nin, Mübaşir'in, Yazı İşleri Müdürü'nün bulunmadığı hangi mahkemede işlerlik sağlanarak yargı hizmetinin verilmesi mümkündür? Teknisyen, şoför ve yardımcı hizmetler çalışanları olmadan hangi Adalet Sarayı'nın işlerliği sağlanabilir?
 
Ağır ekonomik koşullar ve yoğun iş yükü altında çalıştırılan ve her geçen gün hakları geriye giden Adalet Çalışanları artık geleceğe umutla bakamamaktadır. Hızlı ve eksiksiz yargının hayata geçirilmesi yalnız usule ve tekniğe ilişkin düzenlemeler içeren yargı paketleri ile mümkün değildir. Ne kadar görkemli Adalet Sarayları yaparsanız yapın, Adalet Çalışanları olmadan bu binalar içi boş, köhne beton yapıların önüne geçemez. Bugün Adalet Çalışanlarının ciddi bir bölümü Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile aynı eğitim düzeyine erişmiş hatta yüksek lisans yaparak tahsil hayatlarına devam etmekteyseler de; Adalet Bakanlığının mevcut yapısı Adalet Çalışanları' na mesleki bir kariyer sunmak bir yana dursun, çalışma barışını sağlamaktan dahi oldukça uzaktır. Hızlı ve güvenilir yargının teşekkülü mutlu ve huzurlu Adalet Çalışanları olmadan mümkün değildir. Bu nedenle Adalet Çalışanlarının sosyal, ekonomik ve özlük haklarında iyileştirmeler için bir an evvel ciddi çalışmalar yapılması zorunludur.

“Adalet Çalışanlarının Mali Sosyal ve Özlük Hakları Geriye Gidiyor”
 
Avrupa Birliği uyum sürecinde birçok yasal düzenleme ve altyapı yatırımı gerçekleştirilmiş ise de halen;  Adalet çalışanları, adli ve idari yargılanma açısından 4483 sayılı Kanun hükümlerin tabi tutulmamakta, diğer devlet memurlarının aksine iddia ve isnatlara karşı hiçbir koruması bulunmadan ve herhangi bir izne tabi olmaksızın yargılanmaktadır. Kısaca; daha çok güvenceye sahip olması, işini bu güvence ile rahatlıkla devam ettirmesi gereken bir kesim affedilmez bir ihmalin kurbanı olmaktadır.
 
Duruşma ve keşiflerin düzenini sağlayan mübaşirler güvenlik konusunda ciddi sorunlar yaşamakta ve her gün gerek sözlü gerekse de fiziki saldırılara maruz kalmaktadırlar. Adalet Teşkilatı dışında başkaca bakanlık teşkilatı içerisinde bulunmayan Mübaşirler halen 'Genel idari hizmetler sınıfına' dahil edilmemekte ve ciddi hak kayıpları yaşamaktadırlar.
 
Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Yüksek Yargı organlarında fiilen bilgisayar kullanan personel, her gün saatlerce bilgisayar kullanmaları nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamaktadırlar.
 
Çalışanların görev tanımları yapılmamış olmakla, birçok yargı çalışanı görevi dışında işlerde çalıştırılmaktadır. Mesai mefhumu olmaksızın, saat 17.00'dan sonra ve hafta sonları çalışmaya devam etmektedirler. Birçok yargı çalışanı her yıl en düşük memur maaşı olarak açıklanan rakamların altında ücret almakta ve ağır ekonomik koşullar altında ezilmektedir. Adalet Bakanlığı nezdinde görev yapan Yazı İşleri Müdürleri, İdari İşler Müdürleri ve İcra Müdürleri emekli olmaları durumunda maaşlarındaki %50'nin üzerindeki düşüşü göz önünde bulundurarak 30 yılı aşkın süredir çalışıyor olmalarına rağmen emekliliği düşünmemektedirler.
 
Adalet Çalışanlarının sorunları çözüme kavuşturulması şöyle dursun her geçen gün ciddi bir biçimde artarak devam etmektedir. Toplumumuza adalet hizmetlerinin etkin süratli ve verimli olarak sunumu, hak kayıplarının önüne geçilmesi, adalete güven duygusunun yerleşmesi adını bu sorunların ivedilikle çözülmesi gerekmektedir.
 
Büro Memur Sen olarak, 2017-2018 Adalet Çalışanlarının sorunlarının çözüme kavuşması için gerekli çalışmaların başlatılması gerektiğini, kamuoyuna saygı ile duyururuz.” Diye sözlerini bitirdi.

 

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2017, 10:45

derik47

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER