Suriyeli Mültecilerin Türkiye Vatandaşlığı Sorunu Artuklu Üniversitesi’nde Ele Alındı

Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen göç, mültecilik ve vatandaşlık kavramları çerçevesinde “Suriyeli Mültecilerin Türkiye Vatandaşlığı Sorunu” nu konu alan Online Çalıştay büyük ilgi gördü.

Suriyeli Mültecilerin Türkiye Vatandaşlığı Sorunu Artuklu Üniversitesi’nde Ele Alındı
 Tüm birimleri ile  araştırma, üretme ve irdeleme çalışmalarına  bir an olsun ara vermeyen Mardin Artuklu Üniversitesi; sempozyum, panel ve çalıştay etkinliklerini  düzenlemeye online olarak devam ediyor.

 MAÜ Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi  tarafından iki gün boyunca toplamda dört oturum şeklinde düzenlenen ve Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin vatandaşlığa bakışları ve vatandaşlık algıları, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yasal statülere göre dağılımı, Türkiye’de yabancıların vatandaş olma koşulları ve vatandaşlık mevzuatı, Suriyelilerin vatandaşlığa kabulü konusunda başka ülkelerin politikaları ve uygulamaları, uluslararası kurumların vatandaşlık politikası ve mevzuatları gibi önemli konu başlıklarının irdelendiği çalıştay  büyük ses getirdi.

Suriye’de yıllardır süren savaşın  son yılların en büyük insani krizlerinden birine dönüşmüş vaziyette olduğunu söyleyen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

“Savaştan dolayı zorunlu kitlesel göçe maruz kalan Suriyelilerin çoğunluğu coğrafi konumu itibariyle ülkemize yöneldi. Kamu politikaları çerçevesinde uyum sürecinin hız kazanması adına eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda önemli düzenlemeler yapıldı.  Ülkemiz, insani açıdan daha huzurlu bir yaşam sürdürebilmek için kendi topraklarından ayrılıp başka ülkelere göç etmek zorunda bırakılan Suriyelilere, tüm kurumları ile birlikte kucak açtı. Suriye kökenli insanların aidiyet karmaşasını ortadan kaldırmak maksadı ile Türk vatandaşlığına geçirilmesi konusunda yapılan bilimsel saha  araştırmalarının  düzenlenen Çalıştay ile birlikte ele alınmasını son derece anlamlı buluyorum” dedi.

Dokuz yıldır devam eden Suriye iç savaşının en önemli sonuçlarından birisinin de göç olgusu olduğuna dikkat çekilen çalıştayda; Melike Halide Ekinci, Misafir Kavramının Türkiye’deki Suriyeliler Bağlamında Kavramsal İncelemesi; Ayşenur Aygül, Geçici Koruma Statüsü Altındaki Suriyeliler Ve Türk Vatandaşlığının Kazanılması; Nazmi Çiçek, Mültecilikten Vatandaşlığa Geçişi Gerekçelendirmek: Suriyeli Mültecilerin Türkiye Vatandaşlığı; Fuat Güllüpınar, Göçmenler, Yurttaşlık, Tabakalaşma: Uyumun Sosyolojik Dinamikleri ve Suriyeli’lerin Vatandaşlık Sorunlarına İlişkin Değerlendirmeler; Hakan Gülerce, Türkiye Vatandaşlığı Almış Suriyeli Gençlerin Sosyal Uyum Sorunları; Zeynep Hiçdurmaz, Göç ve Uyum İlişkisi Ekseninde Vatandaşlık Tartışmaları; Mahmut Kaya, Suriyeli Mültecilerin Sosyal Bütünleşme Tecrübeleri: Şanlıurfa Örneği; Meltem Yıldırım, Suriyeli Mültecilerin Yeniden Sosyalleşme Süreçlerinde Vatandaşlığın Rolü; Musallam Abedtalas, Determinants of The Syrian Refugee's Desire to Obtain Turkish Citizenship; ve Yeşim Mutlu, Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi Bağlamında Türkiye'de Yaşayan 'Mülteci' Çocuklar ve Vatansızlık Riski başlıkları altında tebliğlerinin sunulmasının ardından, diğer katılımcıların müzakerelerine yer verildi.


Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin yasal statülerinin tartışmalı bir konu olmayı sürdürmekte olduğuna değinen Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sıtkı Karadeniz, Türkiye’de eğitim gören, istihdam edilen ve kampların dışında ikamet eden önemli sayıda Suriyelinin Türkiye’deki toplumsal hayata sorunsuz şekilde katılım gösterdiğini fakat vatandaşlık konusunun tüm unsurları  ile  bilimsel  veriler halinde ele alınmasının  gerekliliğini dile getirdi.

Emrullah KARAKAŞ 

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 11:45

derik47

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER