Mardin Artuklu Üniversitesinde Teknoloji Transfer Merkezi Kuruldu

Mardin Artuklu Üniversitesinin Teknoloji Transfer Merkezi kurma başvurusunun Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından kabul edilmesinin ardından başlayan Teknoloji Transfer Merkezi çalışmaları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Mardin Artuklu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi’nin tescilinin yayınlanması ile merkez kuruldu.

Mardin Artuklu Üniversitesinde Teknoloji Transfer Merkezi Kuruldu

MAÜ Teknoloji Merkezi Hem Mardin Hem Ülke Ekonomisine Katkı Sağlayacak

Araştırma sonuçları ile ortaya çıkan nitelikli bilginin maddi bir değer kazanarak Mardin’e ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamasına ortam oluşturmak amacıyla kurulan Mardin Artuklu Üniversitesinde Teknoloji Transfer Merkezi Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar başkanlığında çalışmalarına başladı.

Teknoloji Transfer Merkezi, üniversite ve sanayi/özel sektör işbirliklerini geliştirmek ve güçlendirmek gibi son derece önemli bir işleve sahip olacağını kaydeden Rektör Özcoşar, Üniversite olarak belirledikleri Sosyal Bilimler + 6 T (Tıp, Turizm, Tarım, Tasarım, Ticaret, Teknoloji) Vizyonunun MAÜ Teknoloji Transfer Merkezi çatısı altında daha da güçleneceğini ve ivme kazanacağını belirtti.

Teknoloji Transfer Merkezi İle Hedeflenen Sonuçlar

  • Üniversitemiz Ar-Ge politika ve stratejileri ile uyumlu tüm konularda eğitim, seminer, çalıştay gibi etkinlikler düzenleyerek, proje yapma ve uygulama kültürünü güçlendirmesi, üniversite ile sanayi/özel sektör işbirliğini teşvik edici bir ortam oluşturması,
  • Üniversitede üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine, teknoloji transferi konusunda tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri vererek yol gösterici ve aynı zamanda destek hizmetleri sunarak çözüm sağlayıcı olması,
  • Üretilen bilgi ve geliştirilen buluşların fikri mülkiyet hakları kapsamında koruma altına alınmasına yönelik olarak patent, faydalı model vb. başvurularının yapılması konusundaki girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlayarak, teşvik edici ve yol gösterici olması,
  • Yeni proje fikirlerinin uygulanmasına imkan verecek fon imkanlarının duyurarak bunlara başvurmak için hazırlanacak projeler için yol gösterilmesi ile üniversite içi şirketleşme ve girişimcilik hizmetlerine destek olmanın yanında bu faaliyetlere uluslararası üniversitelerin dahil olacağı çalışma ortamları oluşturması,
  • Hem sanayicilerimize hem de akademisyenlere kapasite geliştirici faaliyetler ve teknolojik altyapı imkânları sunularak, merkezde faaliyet gösteren girişimcilerin ihtiyaç duydukları konulara çözüm üretmek, ortak kullanılacak makine, laboratuvar, vb. imkanları sağlamak, işlevselliği artırıcı çözümler üretmek, böylelikle güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ortamı oluşturarak ulusal ve uluslararası rekabete dayalı ürünler üretilmesine önderlik edilmesi için ortam ve imkan oluşturulması.

Merkez İle Çalışma Yürütülecek Alanlar

Mardin Artuklu Üniversitesinin Teknoloji Transfer Merkezi; Eğitim Tanıtım ve Bilgilendirme Modülü, Destek Programları Modülü, Fikri Sınai Mülkiyet Hakları ve Ticarileşme Modülü, Girişimcilik ve Şirketleşme Modülü ile Üniversite Sanayi İşbirliği Modüllü olmak üzere birbirini tamamlayan 5 farklı modül alanında farkındalık oluşturma ve ekosistem geliştirme yönünde çok yönlü çalışmalar yürütecek.

Furkan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER