25 Ocak 2021 Pazartesi

SES EĞİTİM SEKRETERİ ÇAKAR'DAN KIZILTEPE SAĞLIK RAPORU AÇIKLAMASI

İlçemizin madde bağımlılığı raporumuzun ana hedefi olmalı, Kızıltepe Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası SES Eğitim Sekreteri Menduh Çakar Kızıltepe nin Sağlık raporunu Basına ve kamuoyu ile paylaşmak için bir Basın açıklaması yaptı.

07 Ağustos 2012 Salı 01:37
Bu haber 1600 kez okundu
SES EĞİTİM SEKRETERİ ÇAKAR'DAN KIZILTEPE SAĞLIK RAPORU AÇIKLAMASI
banner98


Çakar şöyle devam eti Bizler Kızıltepe Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  ( Kızıltepe SES ) olarak ilçemizin sağlık sorunlarını araştırdık tüm halkımıza ve ilgililere duyurmak için basın yoluyla ulaşmaya çalışacağız.Daha geniş bilgi ve daha fazla katkı sunmak isteyen bireylerde görüşlerini bizimle paylaşabilir.Son dönemlerde Kızıltepe Devlet Hastanesinin Elektrik sorunu ve Su sorunu   Halen çözülmüş değildir.Bizler Kızıltepe SES Olarak iki üç sefer Hastane idaresi ile görüştük bu sorun çözülmese bizler Kızıltepe SES olarak gereken adımları atacağız  Basın mensuplarını da  çağıracağız eylem mücadelemizde yapacağız gerekli yerlere mesajımızı vereceğiz dedik.

Hastane  Baştabipliği bize bu hafta içinde Hastaneye özel bir elektrik hattı çekeceğiz.Bir hafta geçti Hastaneye bir hat çekildi ama maalesef yeterli değil halen klimalar çalışmıyor kısaltmalarda ve elektrik dalgalanmaları olduğu için sürekli jeneratör devreye giriyor. Servis sorumluları şikayetçi,hastalar zor durumda olduklarını açıkladılar  Bu durumu basın yolu ile ilgililere ve vekillerimize rapor halinde sunacağız. gerekli ilgi ve sonuç alınmasa eylemlerimize devam edeceğiz.

Hastanenin Su kuyusu durumu ise kuyu kazılmış işlemleri bitmiş dalgıç indirilmesi için gerekeni yapılacaktır deniliyor.

Önemli diğer bir durum Hastaneye giren dönemeç yolunda sürekli kazalar yaşanmakta hata ölümlerde oldu buna çözüm için ya üst geçit yada alt geçidin yapılması için yetkilileri soruna çözüm için çağrıda bulunuyoruz. Burada bir kez daha ilçemizin vekilli Sayın A.Rahim Akdağ'a çağrıda bulunuyoruz bunu gündeme alıp gereğinin yapılması için sizden arz ediyoruz.


İlçemizde yılların birikimi, halka halka biriken sorunlar, bana ne diyen zihniyet, ihmal edilen hizmetler, sağlık sorunlarını ikinci plana iten faktörlerin hepsini aşağıda belirttik.
Ülkemizde sağlıkta dönüşüm programı,sağlığın piyasaya açılması neoliberal politikaların sonucu sağlık alanında yaşanana olumsuzlukların ilimizde de yansımasını fazlasıyla bulmaktadır.Ülkemizde kamusal alanda çalışan 400 yüz bine yakın sağlık çalışanı bulunmaktadır. Ülke nüfusuna böldüğümüzde ilimizde 4200 sağlık çalışanı çalışması gerekirken şu andaki mevcut çalışan sağlık personeli 2400 civarındadır.Buda bize gösteriyor ki ya ikide bir sağlık çalışmaları ihmal edilmekte yada bu yük mevcut olan sağlık personeli üzerine yığılmaktadır. İlimizde ilgili kaynaklardan resmi olmayan aldığımız bilgilere  göre 186 uzman doktor 256 pratisyen hekim 41 diş hekimi altı eczacı 543 hemşire 372 ebe 427 sağlık memuru 664 diğer personel bulunmaktadır.Sağlık çalışması bir ekip çalışması olduğundan hareketle bu istatistiklere bakıldığında çalışma dağılımında da ciddi bir dengesizlik vardır.

 

 Sağlık ocakları yerine geçen aile hekimliğinin sonuçları henuz ortaya çıkmamıştır.gebe bebek çocuk izlemelerinin denetimden yoksun olduğu için yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz. pansuman enjeksiyon ve muayene işleriyle yetinmektedir. 112 Acil Ambulans arabaları yetersizdir. Anne ve çocuk sağlığı göz önüne alındığında bölgedeki sağlık çalışmaları daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor.Sağlık bakanlığının verilerine göre batı ilerinde sağlık personeli olmadan yapılan doğumların oranı %8'lerde iken bölgemizde %30'lar üzerindedir.Batı ilerinde evde doğum oranı %8'iken bölgede %40'lardadır. Aşılama oranlarında da ciddi farklılıklar vardır.

 Hastanelere yığılan hastaların yüzde yetmişi birinci basamak ta tedavi olabilecek hastalardır.Sevk zincirinin kaldırılması hastanelerde yığılmalara neden olmakta hem tedavi maliyeti yükselmekte hem yetersiz olan salonlarda nefes alamaz duruma gelmektedir.İlçelere tayin edilen doktorlarımızın çoğu fiziki mekan yokluğundan dönüşüm'lü olarak çalışmakta yeterli sağlık personeli olmadığı için vardiya sistemine geçememektedir.Bir çok sağlık personeli torpil yaparak asil görevini bırakıp idareciliğe başlamakta kendi görevini de arkadaşlarının omuzlarına yığmakta veya ihmal etmektedir.bir çalışma yapılırsa bunun küçümsenmeyecek bir rakam olduğu ortaya çıkacaktır. ağız ve diş sağlığı hizmetleri daha önce dışarıya sevk edilen ağız ve diş hastalıklarının tedavi ve yapılmasının Sağlık Bakanlığı tarafından kaldırılmasıyla büyük bir sıkıntı yaşanmakta.İlimizde sadece Mardin merkezde diş hastanesi bulunmakta bütün il ve ilçelerdeki vatandaşların buraya yığılmasıyla aylarca randevu verilmekte ciddi hak gaspları yaşanmakta vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Bu anlamda vatandaşların mağdur olmaması için büyük ilçe hastanelerinde ağız ve diş hastalıkları tedavi ve yapım laboratuarlarının açılması gerekiyor.Örnek olarak Kızıltepe devlet hastanesinde 9 diş tabibi bulunmakta yer olmadığından dolayı dönüşümlü olarak çalışmakta sadece tedavi ve muayene ve diş çekimi yapmaktadırlar.Kızıltepe’de yeni devlet hastanesine taşındı .Eski devlet hastanesinin bir bölümü şimdiden başlayarak diş sağlığı bölümüne ayrılması önemlidir.onarımı için genel bütçe den para aktarıldığını söylediler.dileriz ki biran önce onarılıp,ağız ve diş hastanesi olarak halkımıza hizmet versin. Çevre ve halk sağlığı sorunlarına önem verilmesi sağlığın korunması için bir yandan kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmeti, diğer yandan çevreyi koruma uygulamalarını hayata geçirmek gerekir.

 Kızıltepe’de günlük olarak özel ve kamu sağlık kuruluşlarına başvuran hasta sayısı yaklaşık olarak 9 bini geçmektedir. Aylık olarak 200bin insanın muayene edildiği ortaya çıkmakta buda bize gösteriyor ki ilçe halkının hepsi her ay hastalanmakta. Bunun nedenlerini araştırdığımızda. İçme sularının kirliliği yeşil alanların yoksunluğu çarpık kentleşme elektrik sorunu, halk sağlığının yetersiz olması koruyucu sağlık hizmetlerinin aile hekimliğiyle bir muammaya dönüşmesi sonucu hastalıkları beraberinde getirmektedir.

Hastalıkların yayılmasını önlemek kirli suları dezenfekte etmek hastalık taşıyıcı kara sinek sivri sinek vb gibi haşaratla mücadele etmek hastalık aracı olan başı boş hayvanlara yönelik çalışma yapmak gıda maddelerinin kontrolünü yapmak içme suları şebekelerine önem vermek hastalık üreten derelerin ıslahı küresel ısınmaya karşı yeşil alanları koruma altına almak ve geliştirmek park ve bahçelere gerekli önemi vermek gübreliklere ve toplum sağlığını tehdit eden sorunlara karşı harekete geçmek gerekir.


Biz Kızıltepe SES olarak çevre, doğa ve sağlık sorunlarına çok önem vermekteyiz. Gönüllü ekipler üzerinden çevre ve sağlık bilinci eğitim çalışmalarını başlatmak aile planlamasına yönelik yerel yönetimlerle ortaklaşarak çözüm geliştirmek
Çevre temizliğine önem verilmesi, çöp toplama konteynırların gerekli yerlere konulması, çöplerin zamanında toplanması, çevre temizliği ile ilgili bilgilendirici yazıların uygun yerlere asılması.


Sokak çocuklarına yönelik ilimizde son yılların malum nedenlerinden dolayı köyden kente zorunlu göç nedeniyle sokak çocuklarının sayısı hızla artmakta şiddet ortamıyla karşı karşıya uyuşturucu ve kötü alışkanlıklar buluşmaktadır. İntihar olayları buna eklenince ilimizde bu alana yönelik bir planlamanın yapılması madde bağımlılarına yönelik tedavi merkezlerinin açılması ki bu ilimizde hiç yoktur) şiddet gören çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ekonomik ve barınma yerlerinin temin edilmesi gerekmektedir özürlü ve engellilerin sorunları ilimizde nüfusun yüzde onları özürlü ve engellilerden oluşmaktadır.

 Son yılarda hükümetin geliştirdiği yöntemler ölümlü olmakla beraber açılan rehabilitasyon merkezlerinin denetim altına alınması hastanelerde özürlülere yönelik pozitif ayrımcılık yapılması hastanelerde ve sağlık kurumlarında fiziki mekanların özürlülerin koşularına göre yer yapılması genel olarak bütün özürlülerin bilim ve teknikle buluşturulmasını sağlamak gerekir.


İlimizde yanık tedavi merkezi bulunmamaktadır İlçemizin 200 bini aşan nüfusuyla 50 ilden daha büyük. Buna acil ihtiyaç vardır çünkü bu gibi yanık tedavi hastaları Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya sevk etmektedirler. Bu da halkın ne kadar mağdur olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu raporumuzu Kızıltepe Kaymakamlığına.Kızıltepe Belediye Başkanlığına Mardin Sağlık Müdürlüğüne  Kızıltepe Devlet Hastanesi  Baştabipliğine Kızıltepe Sivil Toplum Kuruluşlarına ve İlimizin 6 vekiline PTT İle Rapor gönderılmiştır dedi.

      

 İLÇEMİZİN İHTİYAÇ DUYULAN SAĞLIK RAPORU

1.     Engelli ve özürlü vatandaşlarımızın sorunları

2.    İlçemizde bir yanık tedavi merkezinin kurulması

3.    Ağız ve diş hastanesinin biran önce bitirilmesi

4.    Yeni yeşil alanların mutlaka hayata geçilmesi

5.    Ana çocuk sağlığı merkezinin daha aktif hale getirilmesi ve aile planlamasına önem verilmesi

6.    Verem savaş dispanserinin faaliyete geçirilmesi

7.    İçme ve kullanma sularının klorlanması

8.    İlçemizde bir sağlık konseyi komisyonun kurulması.

9.    İlçemizde Bir Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon binası Kızıltepe stadyum bitişiğinde  2 yıldır binası yapılmış halen buraya gerekli malzeme alınmamış ve eleman atanmamıştır ilgilileri bu konuya eğilmelerini bir an önce burasını faaliyete geçirmek için girişimlerin yapılması son dönemlerde artan madde bağımlılığı bizi özüyor gençlerimize sahip çıkalım.

 

                                                                        Menduh  Çakar
                          Kızıltepe Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası Eğitim Sekreter.

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 1 yorum mevcut

  • ş.a 8 yıl önce yorumlandı

   sitenin adı menduhcakar.com olsun:) hep o var. işin şakası bi yana duyarlılığından dolayı kendisini kutluyorum.

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SAYFALAR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV