SELAHADDİN-İ EYYUBİ EL-KÜRDİ

Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi,yeryüzünde düşmanın dahi insanlık dersi aldığı komutandır.
***
Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi,anlayışlı,zeki,alicenap,merhametli,muttaki ve affediciydi.Tamah,bencillik,hırs,kibir namına kalbinde hiçbir şey bulunmayan,yeryüzüne  İslam’ı yayan ve dünyaya meyletmeyen bir halk sevdalısıydı.İnsanların korkulardan dehşetlere düştüklerinde ve akli meleklerini yitirdiği zamanlarda dimdik ayakta durmayı bilen ve durabilen,isabetli kararlar alabilen ve korkmayan büyük bir komutandı.
***
Dostları düşmanları,müslim gayri-müslim olanlardan yüzlerce binlerce yazılar yazıldı çizildi,konuşmalar yaptı ve tüm dünya da kendisini hayranlıkla yad etti.
***
En büyük düşmanı olan Kral Richard’ı (1377-1399) DÖNEMİNDE İNGİLTERE KRALI “Ben Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi’den insanlık öğrendim”dedirtmek zorunda bırakmıştır.
***
 İslam tarihinin en parlak devirlerinden biri hiç şüphesiz ki Selahaddin-i eyyubi el-kürdi’nin hüküm sürdüğü dönemdir. Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi,Revvadiye Kürt’lerinden olup 1137 yılında Tikrit’te dünyaya gözlerini açmıştı.
***
Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi’nin şahsiyetinin oluşmasında ki en önemli kişi ve kişiler babası Eyyub,amcası Şirkuh ve arkadaşı Sultan Nureddin’in tesirleri olmuştur.Hepsinden bir şeyler almıştır.Amcasından kahramanlık,savaş taktiklerini ve cesaret almıştır,babasından siyasi basiret,vakar ve sükunet görmüştür.Gençliğinin en önemli dönemlerinde Sultan Nureddin den sultanlık tecrübeleri almış ve Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi tarihinin en büyük devlet adamlarından biri olmuştur.
***
Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi,askeri başarılarıyla ve Kudüs’ün fatihi olarak bilinse de aslında El-kürdi çok yönlü bir insandır.Kurduğu sosyal hizmet müesseseleri,medreseler,imar faaliyetleri onun ne denli bir idareci olduğunu da göstermektedir.Şam ve Mısır’da çok sayıda medreseler inşa etti.Kurduğu medreselerde Kuzey Afrika’dan ve Endülüs’ten birçok alim buralara gelerek ilmi faaliyetlerde bulunuyordular. Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi çeşitli ilmi dallarında kendisini yetiştirmişti.
***
El-kürdi,Şam,Mısır ve el-Cezire gibi önemli bölgelerinde hastaneler inşa etti.İnşa ettiği bu hastanelerde zaman içerisinde tıp merkezi haline getirilip burada da tabipler uzmanlar yetiştirdi.Bu hastanelerde yapılan tıbbi araştırmalar ile verilen tıp eğitimi sayesinde klinik tıp ortaya çıkmıştır.
***
En önemli tarihçiler arasında bulunan Kadı Bahaeddin Ibn Şeddad(Arap Yazar ve Devlet adamı) Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi için şöyle der;Cihat aşkı,cihat muhabbeti onun damarlarında çağlıyordu ve kalbini,kafasını kaplamıştı.
***
Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi 1193 yılında 56 yaşında Suriye’nin Şam kentinde hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ölüm döşeğindeyken,kendisinin emri gereğince bulunduğu şehre dağıtılan münadiler,mızrağın başına geçirilmiş olan kefenini göstererek tüm insanların bundan ibret alarak şu sözlerini haykırmışlardır: Şarkın hakimi Sultan Selahaddin-i Eyyubi El-Kürdi ölmek üzeredir.Ahirete ancak şu bez parçasını götürebilecektir.
Öyleyse,
“ALLAH’A KULLUKTA GEVŞEKLİK GÖSTERMEYİN !..”
 
“Mehmet Kızılkaya”
 

YORUM EKLE