Okunması Sünnet, Yaşanması Farz

"Ortadoğu’da hemen hemen her evde Kur'anı okuyan en az bir kişi vardır fakat buna rağmen Ortadoğu coğrafyasının hali pür melali ortadadır. Kaldı ki bugün islam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların sebebi Kur'anın okunmaması değil yaşanmamasıdır. "

“22 Haziran’da Yaz Kur’an kursları başlayacaktır. Çocuklarımızın dinlerini öğrenmeleri için bu zaman dilimi çok iyi değerlendirilmelidir. Yaz Kur’an kurslarında sadece nazmı celilin okunması değil, manasının da çocuklara verilmesi gerektiğinin önemine ve bu konuda Kur’an kurslarındaki öğreticilere çok iş düştüğüne dikkat çeken Ortadoğu Halklarının Birliğini Koruma, Kalkındırma ve Strateji Araştırmalar Merkezi [OHAK-DER] Başkanı M. Burhan Hedbi; “Kur'anın lafzı ve nazmı celilinin okunması elbette ki sevaptır fakat önemli olan manasının yaşanmasıdır. Zira okunması sünnet, yaşanması farzdır. Ortadoğu’da hemen hemen her evde Kur'anı okuyan en az bir kişi vardır fakat buna rağmen Ortadoğu coğrafyasının hali pür melali ortadadır. Kaldı ki bugün islam coğrafyasında yaşanan sıkıntıların sebebi Kur'anın okunmaması değil yaşanmamasıdır. Problemimiz Kur’anın okunmaması değil, Kur'anın yaşanmamasıdır. Bu bağlamda değerlendirildiğinde en büyük maharet Kur'anın anlamını hayatımıza uyguluyor olmamız olacaktır, lafzını hıfz etmemiz veya hatim etmemiz değil.”

“ Ayrıca Peygamberimizin (s.a.s.) arzu ettiği Müslüman ahlakı nasıl olmalı? Hususu da bu kurslarda işlenmeli, çocuklarımızın ahlakının temelinin bu doğrultuda oluşturulması için çokça gayret sarf edilmelidir” diyen Hedbi; “çocuklara, Hz. Aişe validemizin tarifiyle ‘Yaşayan Kur’an olan’ Peygamberimizin (s.a.s) ahlakından ve yaşamından örnekler sunulmalıdır. Örneğin; Peygamberimizin (s.a.s) : ‘Herhangi biriniz kendi nefsi için istediğini, Müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek iman etmiş olamaz.’ Hz. Peygamber bize: ‘Hastaları ziyaret etmeyi, cenazenin arkasından gitmeyi, hapşırana iyi dilekte bulunmayı, yemini yerine getirmeyi, mazluma yardım etmeyi, davete icâbet etmeyi ve selâmı yaymayı’ emretti… ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir.’ Çocukların bu anlayış ile ilgili hadisler ışığında olgunlaştırılmasına önem verilmelidir. Bu anlayış ile ötekiyi anlamak ve ötekinin ihtiyaçları için de diğergamlık ve hasbilik gibi hasletlerin oluşmasını sağlamak, çocuklarda ideal insan özelliklerini geliştirecektir. Hulasa; yaz Kur’ân kursları Kur’ânî ahlaka göre bir yaşama vesile olmalıdır.” diyen Hedbi; “Umut ediyorum ki bu kurslar Muhammedî yani Kur’ânî ahlakın anlaşılmasına vesile olur da çocuklarımıza istikbalde İslam coğrafyasında barış içinde, huzurlu ve onurlu bir hayat/yaşam hediye etmemize ön ayak olur.” dedi.

YORUM EKLE