UNAT;“ 8 yılını tamamlayan arkadaşlarımıza bir kademe verilmelidiri“

Büro Memur-Sen Mardin Şube Başkanı Ümit UNAT, sözleşmeli memurlarla ile ilgili basın açıklaması yaptı. UNAT açıklamasında ‘’sözleşmede geçen süreler değerlendirilerek 8 yılını tamamlayan arkadaşlarımıza bir kademe verilmelidir. Dedi

UNAT;“ 8 yılını tamamlayan arkadaşlarımıza bir kademe verilmelidiri“
Ümit UNAT devamla ‘’bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinde "Kademe; derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması şartları aranır.72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu maddede belirtilen şartları haiz her sınıf ve derecedeki memurlar, hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar.

Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir." hükmü bulunmaktadır.64. maddedeki "son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almamak" ifadesinin, maddenin bütünü göz önüne alınarak değerlendirildiğinde, hakkında 657 sayılı Kanuna göre disiplin cezası uygulanabilecek bir görevde geçen ve 64. maddeye göre olağan kademe ilerlemesinde değerlendirilen (fiilen çalışılan) 8 yıllık süre içinde disiplin cezası almayanları kapsadığı belirtilmektedir.

Bu Konu hakkında emsal olabilecek Ankara  Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi Esas no : 2019/215 Karar no : 2019/1157  kararıyla 657 sayılı kanun hükümlerinin 4/B maddesi hükmü kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında doğrudan uygulanması mümkün olmamakla birlikte gerek bu hükümlerin "referans norm" olarak alınabileceğine dair Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun içtihatları, gerekse de Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinin Kapsam başlıklı 2. maddesinde yer alan, bu yönetmelik hükümlerinin sözleşmeli personel hakkında da uygulanacağını öngören hükmü karşısında davacının sözleşmeli personel olarak çalıştığı süre içinde herhangi bir disiplin cezası aldığı yolunda bir iddia ileri sürülmediğine ve bu sürenin de davalı idarece davacının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirildiği konusunda taraflar arasında bir çekişme bulunmadığına göre aynı sürenin 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamındaki hizmetlerin 64. maddede belirtilen sekiz yıllık sürelerin hesabında değerlendirilmesi gerektiği sonuç ve kanaati ile kesin olarak karar verildi. Bu emsal karar gereği  sözleşmede geçen süreler değerlendirilerek 8 yılını tamamlayan arkadaşlarımıza bir kademe verilmelidir’’ diye sözlerini bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 19:28

Furkan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER