MAÜ’den “İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” Uluslararası Sempozyumuna Tebliğ Daveti

Bilgi, Ahlak ve Üretim şiarıyla akademik üretime farklı bir pencere açan Mardin Artuklu Üniversitesi, İslam dünyasındaki üniversitelerde İslami ilimler alanında etkileşim ve iş birliğinin arttırılması amacıyla düzenlenecek “İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” uluslararası sempozyumuna ulusal ve uluslararası bilim insanını, tebliğ önerileri ile katkıda bulunmaya davet etti.

MAÜ’den “İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” Uluslararası Sempozyumuna Tebliğ Daveti
  

28- 30 Mayıs 2021  tarihlerinde düzenlenmesi planlanan sempozyumda, ulusal ve uluslararası düzeyde İslam dünyasındaki üniversitelerde İslami ilimlerin inşa süreci, İslami ilimler ve teknoloji, modern bilgi kuramları ve İslami ilimler, İslami ilimlere dair araştırmalarda interdisipliner ve multidisipliner çalışmalar gibi daha birçok konunun dile getirilmesinin arzulandığı belirtildi.

Müslüman coğrafyada bulunan üniversitelerin İslami ilimler çerçevesinde ele alınmasının büyük önem arz ettiğini ve bu alandaki bilgi ve deneyim paylaşımının önemine değinen Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,

“Günümüz İslam dünyasında İslami ilimlerin tedrisatının yapıldığı birçok üniversite bulunmaktadır. Söz konusu üniversitelerde gelenek, coğrafya ve tarihsel tecrübe gibi unsurlardan hareketle farklı eğitim anlayışları çerçevesinde birçok fakülte ve program bulunmaktadır. Bu sempozyumun amacı, birer zenginlik göstergesi olan yükseköğretim kurumlarının İslami ilimlerin tedrisatında sahip oldukları düşünsel zeminlerini, vizyonlarını, amaçlarını, eğitim ve öğretim metotlarını, araştırma alanlarını, siyasi ve sosyal ilişkilerini, teknolojik alt yapılarını ve bunların dini ilimlere yansımasını ortaya koymaktır.” dedi.

Eğitim öğretim süreçlerindeki gelişim, dünyadaki teknolojik dönüşüm ve benzeri şartların eğitim ve öğretimin odak noktasını ve gerçekleştirme alanını zamanla değiştirdiğine dikkat çeken Özcoşar, İslami ilimlerin tedrisat sürecinin  Hz. Peygamber döneminde mescid ve Suffe ile başlayıp zamanla kurumsal bir kimliğe bürünerek medreselerde sistematik bir hâl aldığını

ve nihayetinde modern dönemde üniversitelerde farklı bir boyut kazandığını belirterek gerçekleştirilecek bu  bilimsel çalışmanın  İslami İlimler alanında mihenk taşı olduğunu ifade etti.

“İslam Dünyasında Üniversiteler ve İslami İlimler” sempozyumunun online olarak yapılacağını belirten Mardin Artuklu Üniversitesi Sempozyum  Düzenleme Kurulu Başkanı/Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fikret Özçelikİslam Dünyasındaki Üniversiteler bağlamında; İslam dünyasındaki üniversitelerde İslami ilimlerin inşa süreci, İslami ilimlere tahsis edilen birimler, İslami ilimler ve teknoloji, Modern bilgi kuramları ve İslami ilimler, İslam ilimlere dair araştırmalarda modern metodolojilerin kullanımı, İslami ilimlere dair araştırmalarda interdisipliner ve multidisipliner çalışmalar, İslam çalışmalarına ağırlık veren Batı kurumlarıyla mukayeseler, İslami ilimler, eğitim ve küreselleşme, Modern dini akımlar karşısında İslami ilimler, İslami ilimlere dair kurumlarda evrenselleşme sorunu başlıkları altında Ülkemizdeki ve birçok ülkeden bilim insanının tebliğleri ile katkıda bulunmaya davet ettiklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 10:11

ÖMER BEKEN

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER