İhd Seçim İzleme Komisyonunu Oluşturdu

İHD Mardin Şubesi, "Seçim İzleme Komisyonu" listelerini il seçim kurulu ve valiliğe gönderildiklerini bildirdi.

İhd Seçim İzleme Komisyonunu Oluşturdu
İHD tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimini izleyecek olan “Hazırlanan Seçim İzleme Komisyonu” listeleri İHD Genel Merkezimize gönderilmiştir AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosunun, Türkiye Cumhuriyeti 12 Haziran 2011 tarihli milletvekili seçimleri ile ilgili yapmış olduğu gözlem sonuçlarını içeren AGİT Seçim Gözlem Misyon Raporunun ulusal ve uluslar arası seçim gözlemi başlıklı bölümünde Türkiye’deki kanunlarda uluslar arası ve yurt içi sivil toplum gözlemcilerinin gözlem yapması konusunda özel hükümler bulunmadığı belirtilmiş ve bu durumun 1990 AGİT Kopenhag Belgesine uyumlu olmadığını özellikle belirtildi.

Açıklamada, “Bunun yanı sıra Türkiye’de bir grup sivil toplum örgütünün seçim günü seçimleri gözlemlediğini ve bu konuda il ve ilçe seçim kurullarının herhangi bir engel çıkarmadığını da not etmiştir. AGİT Demokrasi ve İnsan Hakları Departmanı sık sık Türkiye’ye ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütlerinin bağımsız seçim gözlemi yapabilmesi konusunda izin verilmesini tavsiye etmektedir. Derneğimiz, 2014 yılı yerel seçimleri bağımsız seçim gözlemcisi olarak izlemek amacı ile YSK’ya başvuru yapmış, ancak YSK’nın 662 karar nolu ve 06.03.2014 tarihli kararı ile yasal mevzuatta sivil toplum örgütlerinin gözlemci olabileceğine dair hüküm bulunmadığı belirtilerek bu isteğimiz reddedilmiştir. Ancak Derneğimiz, 2014 yılı yerel seçimlerini gözlemlemiştir. Bunun için de gözlem yapılan yerlerdeki İl Valiliklerine ve Seçim Kurlu Başkanlıklarına sadece bildirimde bulunarak, gözlemlerini yapmıştır. Derneğimiz 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçim gözlemi yapacaktır. Bunun için 21 Temuz 2014 günü YSK’ya başvuru yapılmış, YSK’nın 22 Temmuz 2014 tarih ve 2014/3412 sayılı kararı ile isteğimiz aynı gerekçeyle red edilmiş, ancak İHD yönetici ve üyelerinin bir seçmen olarak oyların sayım ve dökümünde hazır bulunma ve gerekli itirazlarda bulunma hakları olduğunu özellikle belirtmiştir. Derneğimiz tıpkı yerel seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de seçim gözlemi yapacaktır. Bunun için genel merkeze bildirilen listeler ilgili Valilik ve Seçim Kurlu Başkanlıklarına bildirilmiştir. Liste göndermeyen şube ve temsilciliklerde ise yönetici arkadaşlarımızın isimleri bildirilecektir.

Derneğimizin yapmayı düşündüğü seçim çevresi ve sandık çevresindeki gözlemlerde şu hususları gözlemleyecektir:

1- Seçim yapılan yerlerde bulunan mevsimlik işçiler, tarım işçileri, şantiyelerdeki inşaat işçileri, turizm sektöründe çalışan işçilerin seçmen kaydının olup-olmadığını, bulundukları yerlerde oy kullanıp kullanamadıklarını,

2- Huzurevlerinde oy kullanılıp kullanılmadığını,

3- Hastanelerde yatan hastalar için seçim sandığı kurulup kurulmadığını,

4- Kamu ve özel öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler için seçim sandığı kurulup kurulmadığını, bu öğrencilerin seçmen kayıtlarının bulundukları yerde olup olmadığını,

5- Kadın sığınma merkezlerinde kalan kadınların oy kullanıp kullanamadığını,

6- Engellilerin oy kullanıp kullanamadıklarını, oy kullanma yerlerinin engellilerin ulaşmasına uygun olup olmadığını, görme engelliler bakımından kabartmalı oy pusulası olup olmadığını,

7- Okuma yazma bilmeyenler ile Türkçe bilmeyen vatandaşların oy kullanıp kullanamadığını, kullanıyorlar ise ne şekilde oy kullandıklarını,

8- Göçebe durumunda olan vatandaşların bulundukları yerde oy kullanıp kullanamadıklarını,

9- Oy kullanma yerinde ve oy kullanma yerlerinin bahçelerinde veya önlerinde aşırı güvenlik önlemi alınıp alınmadığını, güvenlik önlemlerinin vatandaş üzerinde olumlu veya olumsuz etki yaratıp yaratmadığını, güvenlik önlemleri kapsamında GBT taraması yapılması yolu ile seçmenlerin oy kullanması önünde engel olup olmadığını,

10- Sandık kurullarının bileşiminde kadın erkek eşitliğine uyulup uyulmadığını, sandık kurulu başkanlarının dağılımında kadın erkek eşitliğinin sağlanıp, sağlanmadığını,

11- Müşahitlerinin müşahitlik yapması önünde engel olup, olmadığını,

12- Oy verme gününde adayların kampanya materyallerinin toplumsal alandan kaldırılıp kaldırılmadığını,

13- Özellikle kırsal bölgelerde toplu oy kullanımı yapılıp yapılmadığını,

14- Seçim sandığı yerlerinin değiştirilip değiştirilmediğini, seçim sandıklarının bir başka yere taşınarak oy kullandırılıp kullandırılmadığını,

15- Sandık kurullarının oluşumu bakımından kamu görevlileri arasında örgütlendikleri sendika bakımından ayrım yapılıp yapılmadığını, tarafsızlık ilkesine uyulup uyulmadığını,

16- Oy sayım işlemlerinin aleniyet kuralına uygun yapılıp yapılmadığını,

17- Sandık sonuç tutanaklarının birer örneğinin müşahitlere ve dileyen seçmene verilip verilmediğini,

18- Yurtdışında oy kullanan seçmenlerin oylarının gizli oy açık sayım ilkesine göre sayılıp sayılmadığını,

19- Bunun gibi hususlara uyulup uyulmadığını gözlemleyeceğiz” denildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2014, 11:41

Furkan

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER