LOJİSTİK İLE FİNANS

Öncelikle lojistik kelime anlamına bakılırsa,ürün,hizmet ve insan kaynaklarının,ihtiyaç duyulan yerlerde ve istenen zamanlarda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilmektedir.Herhangi bir pazarlama yada üretim organizasyonlarının lojistik destek olmadan başarılması ise kesinlikle başarılması çok zordur.Lojistik kavramı;nakliye,depolama,
malzeme idaresi,envanter,katma değerli hizmetler ile ambalajlama bilgilerinin birleştirilmesi öğelerinin tamamını kapsamaktadır.Lojistik işletme sorumluluğu da,hammaddenin coğrafik konumlanması,proseslerin işletilmesi ve ihtiyaçların mümkün olan en düşük maliyetlerle karşılanarak işlerin bitirilmesidir.
Lojistiğin doğru zamanlarda doğru fiyatlarla,doğrumiktara sahip olmakla beraber ve bir proses bilimidir.Bu bilimde tüm endüstriyel sektörlerde tedarik zinciri,verimlilik ve proje devreye alma süreçlerinin istenen düzeylerde olup olmadığını denetler.
Lojistiği tamamen muhasebe bilimine gereksinim duyduğu ve özellikle maliyetlendirmelerde
 ,maliyetleri aktivite bazlı olarak hesaplanabilmesi,doğru maliyetleri ve fiyatlandırma sistemlerinin kurulabilmesi lojistik bilimi ve faaliyetlerinin vazgeçilmeleri halini almış bulunmaktadır.Bu tür bilgilere sahip olmayanlar ,maliyet muhasebesini ve muhasebe bilimini doğru ve yerinde kullanamayan firmaların başarılı olabilmesi mümkün değildir.
Buda bir gerçektir ki,Ölçümlemenin 
doğru yapılmadığı ve maliyetlerinin de doğru tespit edilmediği durumlarda bir aktivitede iyileştirme yapmak da olanak dışıdır.Mesela bir lojistik sağlayıcısı şirketin de,hizmet verdiği her müşterisine mutlak surette operasyon bazlı maliyetleri ve fiyatlandırmaları politikasını izleyebiliyor ve sürekli olarak da takip edebiliyor olması zorunludur.Finansı irdelediğimiz vakit,ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetleri olarak tanımlanabilir.
Kişilerin firmaların veya kurumların maddi gelir eldeetmeleri,yatırım yapmaları ve bu yatırımların zaman içinde değerlendirmeleri de yine finans işlevleri arasında yer almaktadır.İşletmeler tarafından da bakıldığı zaman finans birkaç açıdan çok önemli kılınıyor.İşletme sahiplerinin finansal yönetimleri doğru bir şekilde bilmeleri ve yönetebilmeleri halinde başarılı olabilmeleri muhakkaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devletine baktığımızda mali açıdan zorluk yaşayan firmalara baktığımız zaman pek çoğunun finansman konusunda ciddi eksik sermayeler ya da mevcudu iyi yönetememek sorunu ile karşı karşıya oldukları gözden kaçmamaktadır.Firmaları
 doğru yönetenler de ise,bu tür sorunlar daha az teşkil ediyor.Şirketler de gerek satışlarını,gerekse envanterlerini doğru bir şekilde sürdürmek ve kurgulamak durumundadırlar.İşte tam bu noktada da tedarik zinciri yönetimi  kavramı karşımıza da çıkmakta olup,finans ile lojistik yönetimleri kesişmektedir.
Doğru bir lojistik yönetimi,işletmelerin
 de karlılıklarınımarksimize etme konularında en önemli noktalardan bir tanesi olduğundan;finansman açısından iyi yönetilen şirketin,iyi de bir lojistik yönetimi sağladığı neredeyse kesindir.
Lojistik finans ve muhasebenin bazen en yazın dostu,kötüyönetilir ise kabul etmemiz lazım ki en büyük düşmanıdır.

YORUM EKLE