Küreselleşen Sorunlar

    Küresel dünyanın en büyük tehditleri olarak; ozon tabakasındaki incelme, küresel ısınma, savaşlar, kıtlık, açlık, susuzluk, enerji kaynaklarının tükenmesi, yer altı ve yer üstü kaynaklarının tükenmesi ve dahası…
    Dünyanın daha yaşanabilir hale getirmek için geleceğimizi tehdit eden çevresel, sosyal, ekonomik sorunları en aza indirmek tüm insanlığın görevidir.Atmosferdeki sera gazı salınımın artmasıyla iklim değişikliği, dünyanın her yerinde etkisini göstermekte, yeryüzündeki sıcaklık artmakta, kışlar daha soğuk ve sert, yazlar sıcak ve kurak geçmektedir.
    Gelişmiş ülkelerin Kyoto Anlaşmasına pek riayet etmedikleri, yapılan araştırmalar gösteriyor.Kendi zenginlik ve refahlarını artırmak için tüm yeryüzünü yaşanmaz hale bu ülkelerin bir an önce, gaz salınımını en aza indirmeleri kaçınılmaz gibi duruyor.
   İklim değişikliği çoğu Afrika ülkeleri; gıda ve su kaynaklarının azalmasına ve insanların kıtlıkla baş başa kalmasına sebep oluyor.Suya ve gıdaya ulaşmayan bu ülkelerdeki insanlar; hastalıkla, göçle ve terör olaylarıyla karşı karşıya kalmaktadır.
    Küresel dünyayı tehdit eden diğer tehlikeler; bulaşıcı ve salgın hastalıklar; AIDS, SARS, ve kuş gribi…… Bu hastalıklar gün geçtikçe dünyadaki etki alanını artırmaktadır.Özellikle az gelişmiş ülkelerde bu hastalıklar çok hızlı artmaktadır.Buda daha çok ölüm, daha çok yoksulluğa sebep olmaktadır.
    Dünyada gün geçtikçe, global riskler artmakta, hiçbir ülke gerçekten kendini sıhhatli ve güvende hissetmemektedir.Özellikle son yıllarda artan terör olayları insanlığı korkutan ve tehdit eden unsurlardan biridir.Ortadoğu’da, çoğu Afrika ve Asya ülkelerinde yaşanan terör olayları ile savaşların; Batılı güçlerin dünyayı parselleme ve güç gösterisi haline geldiğini söyleyebiliriz.Demokrasi vaadi ile başlayan savaş harekatları, ülkeleri yaşanabilir bir dünyadan bile uzaklaştırdığı ve artık geriye dönüşü olmayan kaotik bir ortamın olduğu barizdir.
   Küreselleşme ile büyük değişim ve dönüşümün yaşandığı dünyada; dünyanın tüm nimetlerinden, olanaklarından ve teknolojilerinden faydalanan gelişmiş ülkeler, diğer taraftan, sömürülen, fakirleşen ve bağımlı hale getirilip, tüm bunlardan mahrum bırakılan ülkeler.Adaletin eşit olarak dağıtılmadığı bir dünyada, küresel ısınmanında faturası, fakir ve gelişmemiş ülkelere çıkarıldığını söyleyebiliriz.  

YORUM EKLE
YORUMLAR
hoca
hoca - 7 yıl Önce

Dünya sorunlar yumağı haline geldi