Küreselleşen Dünyanın “Adalet Terazisi 2”

Küreselleşen dünyada, tolumun yapısı da değişime uğramıştır.Özellikle aile yapısında büyük çapta değişiklikler meydana geldi.Kapitalizmin dramatik dönüşümlere sebebiyet verdiği aile yapısı ile geniş aileler yok olmaya yüz tuttu, çekirdek aile, parçalanmış aile, atomik aile, tek ebeveynli aile gibi aile türleri oluştu.Bir taraftan bazı aileler kapitalizmin tüm nimetlerinde faydalanırken, diğer taraftan kırdan kentte güçle gecekonduda yaşayan, tüm aile fertlerinin çalıştığı ve kıt kanat geçinen aileler..
Eğer yeryüzünde adalet, hak ve demokrasiyi tesis edemiyorsanız, bunların hamisi olduğunu söylemekte ne kadar doğru olur. Maskeleri düşenler, insanlıktan nasibini alamadıkları ortaya çıktı.Gelir dağılımındaki uçurum giderek açılıyor.Zengin-fakir arasındaki gelir düzeyi uçuruma dönüşmüş, insanlar artık temiz su ve temel beslenme gıdası bile temin etmede sıkıntılar yaşıyor.
 Dünyanın, özellikle 3.Dünya ülkeleri dediğimiz ülkeler giderek fakirleşiyor, yoksullaşıyor.Yoksulluk, çaresizlikle boğuşan insanlar; terör örgütlerinin bir piyonu, maşası olup, uyuşturucu, fuhuş ve kaçakçı çetelerinin kucağına itilmiş oluyor.Zenginliğin verdiği şımarıklık ve kibirle, ABD ve müttefikleri tüm dünyayı yöneten, sömüren ve adalet terazisinin bir kefesinde kendilerini tüm dünyayla kıyaslamaya devam ediyor.İnsan hakları, demokrasi ile Ortadoğu ülkelerine bahar, huzur ve güven getirmeyi vaat eden ABD ve yandaşları, maalesef bu ülkeleri huzursuz, kaos ve kan gölüne çevirdi.Sadece oturduğu yerde satranç taşları gibi piyonları öne sürüp, kendisi arkada şah olmaya devam ediyor.Haritalar ve kağıt üstünde ülkelere demokrasi ihraç edip, sürekli kendi çıkarları için Ortadoğu’yu yaşanmaz bir hale getirip, küresel gücüne güç katmaya devam ediyor.Kendi halkına ve dünyaya, yeryüzüne adalet timsali mesajını veriyor.ABD ve yandaşlarının küreselleşme süreciyle, çevre ülkelere emperyalist emellerini devam ettiriyor.Dünyayı gelir adaletsizliği ile, demokratik gelecekten yoksun, krizle boğuşan bir dünya yaratacağı aşikardır.Küreselleşme ile yaşana dramatik dönüşümler; gelir adaletsizliği, geleceği belli olmayan demokratik söylemler, emeğin adaletli dolaşımı ve belirsizliklerle dolu bir gelecek……..  

YORUM EKLE