IŞİD ile Büyük Ortadoğu Proje ve Plan Süreci

Siyonist İsrail,Amerika Birleşik Devletleri,İngiltere,Katar ve Suudi Arabistan'ın şeytani ittifakların oluşumudur: Şeytan Ordusu IŞİD.
Öncelikli olarak Siyonizm’in en büyük Fikir babaları zamanın da büyük bir proje geliştirdiler.Bu projenin adını “Greater Middle East Project yani Büyük Ortadoğu Projesi” adını verdiler.Bu büyük projenin başrolüne de United States of America (USA) yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve sanırım en önemli ülkelerden biri olan Türkiye’yi de bu rolün içine dahil ettiler.Bununla beraber bu projenin başına da Türkiye’den birilerini Eş Başkan olarak getirmeyi planladılar.Planladıkları şeylerin bire bir uygulanmaya ve işlenmeye devam edilmektedir.Çünkü bu büyük şeytani projeyi en iyi yürütebilecek baş aktörler bunlardır.Bir nevi “seçilmişler” adı konulmuştur.
Büyük Ortadoğu Projesinin en büyük ve en önemli amacı Ortadoğu’da ki bütün bölgeleri ve en başta da Petrol ile su kaynakları olmak üzere bütün zenginliklerini kendi kontrolleri altına alıp bölgede güçlenen bütün ülkelerin güçlerini kırıp sonrasın da etkisizleştirmek amacıdır.Bununla beraber vaat edilmiş toprakların hepsi “Siyonist İsrail’in” güven içerisin de kendi hakimiyetini sağlamak amaçlıdır.
Bu topraklar da özellikle Arapların ve bölge halklarına şirin gelebilecek bir isimle projeyi uygulamaya geçirmeleri gerekiyordu.Buna da “Arap Baharı” projesi denildi.Ortadoğu halklarının arasın da “Arap Baharı” çok sempatik geliyordu.Siyonist İsrail,Ortadoğu’da şeytani güçlerini güzel bir motifle maskeliyordu.Siyonist İsrail maskesi Ortadoğu Halklarına sözde “demokrasi özgürlük ve eşitlik ilkelerini” getirecekti.
Siyonizm’in büyük fikir babaları,Ortadoğu’nun bütün toprakların da işbirlikçilerini ayarladılar,eğitimler verildi daha sonra silah ve para desteklerini sağladılar.Sonrasın da Siyonistler düğmeye bastılar.
Ortadoğu’nun bütün ülkeleri yavaş yavaş birer birer karıştırılmaya başlatıldı.Katliamlar,talanlar,cinayetler bunlarla beraber tecavüzler ve çocuk katliamları aldı başını gidiyor.
Ortadoğu coğrafyasında ,orta çağdan kalma vahşetlerin tekrar canlanmasına yol açtılar.
Ama burada gizlenilmeyen bazı şeylerin ortada olduğu apaçık.Her nedense Amerika Birleşik Devletleriyle Siyonist İsrail ile sorunları olan ülkeler burada hedef tahtasına konulmuşlardır.Diktatörlüklerin en katı olduğu ve uygulandığı Körfez Ülkeleri ile Suudi Arabistan’ın bu projenin planları içerisinde yer almamaları düşündürücüdür.
Bu Siyonizm’in fikir babalarının “Diktatörlüğe karşı” lanse edilen bu Büyük Ortadoğu Projesini bizzat “Körfez Ülkeleri ve Suudi Arabistan” diktatörlükleri tarafından desteklenmektedir. Bahreyn’de (Asya’dan Basra Körfezi’nde yer alan bir ada ülkesi) ayaklanan bütün kitleleri bastırmak amaçlı bu Siyonist İsrail ve işbirlikçileri Suudi Arabistan’a destek vererek Suudi Arabistan tanklarını ayaklamaların olduğu yerde bastırmaya gönderdiler.
Böylece bütün taşlar yerlerine oturtuluyordu.Siyonizm’in fikir babalarının projeleri bir bir işlemeye devam ediyordu.Bununla beraber maskeler de düşmeye başlanıyordu.Bu plan ve projelerle beraber “diktatörlükler” yıkılacakken bazı diktatörlükler de ayaklanmaları bastırmak için bu muhteşem şeytani ülkelerin güçlerinden destek görüyorlardı.
Bu aşamaların sonrasın da Suriye Ülkesi’ne operasyonlar başlatıldı. Şeytani ülkelerin planları Suriye’de de yerini almaya başlamış durumdadır. Suriye’de öyle bir şey oldu ki,onların oyunları bozuldu.Fakat Siyonist İsrail burada devreye koymak istediği ve koyduğu başka bir planı vardı.O plan da “Şeytanın Ordusu Terör Örgütü IŞİD.”
Peki B planın da ki “Şeytanın Ordusu Terör Örgütü IŞİD’e” neden ihtiyaç duyulmuştur?
Büyük Ortadoğu Projesiyle varılmayacak bazı hedeflerin B planı (IŞİD) ile varılabilirdi.Böylelikle Büyük Ortadoğu Projesi revize edilmiş olurdu.Bununla beraber kendi hedefledikleri amaçlarını tekrar gözden geçirdiler.
Bu Siyonistlerin,İnsan Hakları ve Demokrasi sahtekarlıkları tutmadığından dolayı,Amerika Birleşik Devleti,Siyonist İsrail,İngiltere ve Türkiye’den bazı İstihbarat güçleri kendi oluşturdukları ajanlarıyla beraber birçok ülkedeki cezaevlerinde bulunan çoğunluklu müebbet cezalılar,idam cezası alan katillerin,madde bağımlısı olan binlerce caniyi toplayarak birçok eğitimden geçirmekle kalmayıp,ilerde Ortadoğu ülkelerin de katliamları yapmaları karşılığın da cezalarının sona ereceğini,hepsinin ailelerine gerekli bütün maddi desteklerin sağlanılacağı aynı zamanda kendilerine de her türlü maddi desteklerin verileceğiyle beraber geleceklerinin garantiye alınabilecek taahhüdün de bulunmaktadırlar.Tabi ki de Ortadoğu Ülkelerin de ki Müslümanlara din’i motiflerle beraber şartlandırmaların istenilen sonuçlara varılacağını bildikleri için ellerinin üstüne “Kelime-i Tevhid” ve Hz.Muhammed Mustafa (S.A.V)’in mührünün olduğu bayrakların basılıp vermeleriyle,İslam dünyasında bu katliamcı barbar çetelerin destek bulmalarını sağlama planlarını oluşturdular.
Ortaçağdan bu yana rastlanılmayan canice tecavüzlerin,katletmelerin, katliamların yaşandığı senaryoyu başlatan katillerin koalisyonu tamamen işe koyulmuş durumdadır.
Siyonist İsrail,Amerika Birleşik Devletleri,Türkiye’den bazı güçlerin,İngiltere’nin,Suudi Arabistan’ın ve Katarın oluşumu ile kanlı koalisyon Şeytanın Ordusu Terör Örgütü IŞİD maşasını meydana getirilmiş olup devreye sokulmuş durumdadır.
Yaşanan ve yaşanmakta olan bütün bu vahşetlerin katliamların baş sorumluları proje sahipleri ve aktörleri bu ülkelerin yönetimlerinin başında oturanlardır. Şeytanın Ordusu Terör Örgütü IŞİD sadece o yönetici ve aktörlerin bir maşası pozisyonunda bulunmaktadır.
Siyonist İsrail başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Türkiye’de bazı kesimlerin de içinde bulundukları kesimler bu Şeytan Ordusu olan IŞİD Terör örgütünü eğiterek silahlandırmayı başardılar.Medyadan takip ettiğimiz ve araştırmaların sonucunda Kapitalist Sistemlerin babası olan Amerikan Birleşik Devletlerinin ve Siyonist İsrail’in istihbarat,silah,teknoloji ve eğitimler verilirken,Türkiye Cumhuriyeti Ülkesinin de Bölgesel olarak kendi giriş çıkış sınırlarını Şeytan Ordusuna açmakla kalmayıp tıbbi yardım,lojistik,tedavi ve hatta silahla beraber bir çok mühimmat desteği sağlarken,Katar Emirlikleri,Suudi Arabistan ile beraber ciddi bir şekilde birçok eleman ve para desteği de sağladığı gündemde yerini almış durumdadır.
Böylece senaryosunu Siyonist fikir babalarının yazıp üstlendikleri film’in üç boyutlu bir gösterimle vizyonda yerini almış bulunmaktadır.
Üç boyutlu bir gösterimle vizyonda yerini almış bu vahşet filmde kimlerin ne planları vardır?
Şeytan Ordusu IŞİD yaratılıp,yaratmakla kalmayıp bu örgütü kullanan bu Şeytani Siyonist ülkeler koalisyonun amaçları nelerdir?
İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri’nin plan ve projeleri birebir aynıdır,Çünkü iki ülkenin de siyasi ekonomik ticari askeri ve politikalarını Siyonistler tarafından yönlendirilmektedir.
Bu iki Siyonist ve Emperyalist güçlerin Plan Projeleri şöyle sıralanabilir.
Ortadoğu bölgesinin genelin de Siyonist İsrail’in güvenliği için tehlikesiz bir ortam hazırlamakla beraber tehdit teşkil edebilecek bütün örgütlerin ve ülkelerin güçlerini kırmak. Ortadoğu da yer alan bütün ülkelere ve diğer dünya ülkelerinin hepsine gözdağı vermek.Siyonist İsrail için de en önemlisi,Filistin’e Gazze’ye saldırı ortamı hazırlamakla birlikte yaptıkları bütün katliamları ve saldırıları Şeytanın Ordusu IŞİD vahşetlerinin gölgesinde bırakılıp perdelemek.Gelecekte yaşanacak ( şuanda Kürtlerin elinde olan Kuzey Irağın petrolü ve Suriye’de ki petrol) petrol krizlerini şimdiden kendi lehlerine çevirmek için bölgedeki bütün havzalarını kontrol etmek amaçlıdır.Ortadoğu bölgelerinin hepsin de Mezhep çatışmalarını körükleyerek bütün Müslüman toplumların arasına nifak ve düşmanlıklar yaratmak.Bölgesel olarak halkların bir arada kendilerince güç oluşturmalarını her zaman engelleyerek İsrail’le beraber kendi çıkarlarını güvene almak.Ortadoğu bölge insanlarında korkulara yaratarak istedikleri her şeyi yapabilecekleri algısını yaratmaktadırlar.Şeytan Ordusu olan IŞİD örgütünü baştan beri istediği şekilde vahşetlerin hepsini durdurabilecekken,Siyonistler IŞİD vahşetlerini katliamlarını destekleyerek ortamlar yaratarak Bölgede ki halkların özgüvenlerini yıkmakla kalmayıp korkular yaratarak kendi desteklerine muhtaçmış algısı yaratmakla bölge hakimiyetini sağlamlaştırarak kendi avucuna almak.Siyonist İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri için de çıbanbaşı olan İran!a da büyük bir gözdağı vermektir.
Kürtlere gelince,Kürt Halkı için gelecekte ciddi plan ve projeler yaptıklarından dolayı,öncelikli olarak Şeytan Ordusunu (IŞİD) Kürt Halkına saldırtarak özgüvenlerini ve güçlerini kırarak sonrasında da birer kurtarıcı edalarıyla yarattıkları canavar ordusunu bombalayarak Kürtlerin Kurtarıcıları algılarını yaratarak Kürt Halkını iyice kendi kontrollerin içine almak istemeleridir.
Hepimizin de bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri,Irak Savaşın da ciddi bir itibar kaybı yaşamıştı.Binlerce askerlerini kaybetmişlerdi.Milyarlarca dolar zarara uğramıştı.Bunun içindir ki Şeytanın Ordusu (IŞİD) canavarlarını misyonlarını tamamladıkları oranlarda vurarak Amerika Birleşik Devletleri bölgede ve tüm dünyada yitirdiği itibarlarını geri kazanmak için çalışmaktadırlar.
Burada Katar Emirliklerinin ve Suudi Arabistan'ın Planlarından da anlaşılacağı gibi;
Kendi müttefiklerinin yani Siyonist İsrail ile Amerika Birleşik Devletlerinin çıkarlarının en üst hizmetlerini yapmak amacıyla Ortadoğu’da ki bütün güçlerin dirençlerini kırma planlarını oluşturmuşlardır.Bununla beraber bölgesel anlamda gelişmekte olan Şiilerin kuşağını zayıflatmak için bölgesel hakimiyetlerini geliştirmek.
Türkiye'nin bazı kesimlerinin Planlanan Projelerin de ;
Büyük Ortadoğu Projesin de Eş başkanlıklar görevleri gereği Siyonist İsrail’in güvenliklerini sağlamakla kalmayıp,Ortadoğu bölgesinin genelin de Siyonist İsrail'e karşı tehdit ve direnç merkezlerinin bütün güçlerini kırmak amaçlıdır.Bölgesel bazda Suriye,İran,Irak ve Hizbullah’ın da temsil ettikleri Şii’lerin güçlerini kırmakla kalmayıp bölgenin tamamını sünnileştirme planları içerisindedir.Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi Bölgesine yakın zaman içerisin de bölgede ki bütün sosyalist,aydın,çağdaş,ilerici ve demokratları ortadan kaldırılarak,bölgesel bazda şeriat sistemine zemin yaratılması beraberin de bölgede hilafet ilan edilmesi projesidir.
Ortadoğu ülkelerin de ki Kürtlere gelince,Türkiye de ki Kürt Açılımı ve Barış Süreci gibi Amerikan ve Siyonist İsrail’in sahte projeleri ile sahte umutlar üzerine yatırımlar yaparak Kürt dinamiklerini yok edip asıl perdelemeye çalıştıkları kendi dikta amellerini sağlamlaştırma projeleridir.Diğer yandan da beslenilen Şeytan Ordusunu(IŞİD) Rojava ve Kobaniye taraflarına yönlendirilerek bölge çapında önemli devrimci dinamiklerin çekim noktaları olan Kobani ve Rojavada ki kazanımlarını yok etmeye çalışmalarıdır.
Rojava’da Kobani’de Irak Kürdistan bölgesi ve Kandil yönetimleri bu fırsat ile Şeytan Ordusunu (IŞİD) yok edip dağıtmakla beraber Siyonist İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin hesapları ile uygunluk gösterilmediği için ABD’nin Erbil bölgesinde ve Mahmur Kampın’da önlerin de bu kadar denilerek Şeytan Ordusu (IŞİD’i) bombalamasına tepki göstermiştir.
Şeytan Ordusunun (IŞİD) eliyle işlenen ve işlenmekte olan bütün cinayetlerin,vahşiliklerin,barbarlıkların,tecavüzleri,talanların,katliamların ve çocuk katillerinin en büyük sorumluları;
Başta Siyonist İsrail,Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere,Katar ,Suudi Arabistan ve Türkiye’den bazı kesimlerin ŞEYTAN İTTİFAKIDIR…
Tarih bu alçaklıkları asla unutmayacaktır.

“Mehmet Kızılkaya”


YORUM EKLE