HELBEST

Nebizanînîbes,bidilekîasûde
Bihêzekxweş,bêguhdarîkirin
Û ev helbestjikwîranîyakezebê
Jihundirê dil derkeve
Mînakulîlkênbiharîkesk û sor
LiQosaraMerdin hetanîRojava
Bibeazadîyekhawirdor
Û bibewêneyek
Wekîçerçewakebalkeş
Û bibestranek
Didevêstranbêjande
Biawazekgelekşêrînbêgotinî.
Û bibeewrekazadîyê
Liasîmanêwelatêminbigere
Û bibebaranekzanistîyê
Liqadaazadîyêgovendbigre
Û ne hawar û ne qêrînî ,
Hêlînênbextewarîyênşêrînî
Divêhelbestêda bibin kom
Û bibebaranekhûrbarî
Lihawîrdorawelatêminbibarî.
A.Baki Barık

YORUM EKLE