Güçlü Demokrasi Ve Özgürlüğün Yolu.

Demokratik bir toplumun vazgeçilmez unsurların başında Sivil toplum kuruluşları diğer ismiyle STK'lar gelir. Resmi müesseseler dışında, bağımsız ve gönüllülük temelinde kurulan, siyasi, sosyal, kültürel, hukuki, çevresel ve insani çalışmalar yürüten kısaca toplumun ihtiyaçlarına hizmet eden, yasal olarak kurulmuş gönüllü kuruluşlardır.

 Bu anlayış çerçevesinde beş sene önce temeli Kızıltepe Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (STKP) ile atılan ve bu gün 66 STK.12.000 in üzerinde üyeye ulaşan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonumuz Mardin ile sınırlı kalmayıp, birçok il ve ilçe stk larıyla temas ve işbirliği halindedir. Mardin ilimiz birçok medeniyetlere tarihten bugüne ev sahipliği yapmıştır. Bu gün bağrında birçok dinleri ve dilleri barındırmaktadır.  Bizim insan eşitliği ve demokrasi anlayışıyla yola çıkmamızdan, içimizde bu çeşitliliği bulundurmaya özen gösterdik.

Bizler sivil toplum kuruluşları olarak, halkın içinden, halkın sesi olmak için, insanların tek tek yapamadıklarını, beraber el birliğiyle yapmak için, bir araya gelerek, güç birliği yaptık. Federasyon olarak birlikteliği, gönüllüğü ve dayanışmayı temsil etmek görevimiz.              Sivil toplumun, bir ülkenin demokrasisinin ve ekonomisinin gelişmesinde etkisi büyüktür. Aynı zamanda aktif vatandaşlık görevini ve anlayışını temsil etmeye çalışıyoruz. Federasyon olarak siyasi her kuruluşa eşit mesafede, sadece halkımızın sesi olmaya çalışıyoruz.  Dinsel, kentsel ve ideolojik ayrılıkların güç kazanması olarak değil, insanlığın ortak arzuları doğrultusunda güç birliğine yönelik amaçlar çerçevesinde yürüyoruz.

Birçok ülkede ve sivil toplum örgütlerinin kabul gördüğü toplumlarda sorun ve problemlerin çözümlerinin daha kolay olduğu, kurumlar arasındaki münasebetlerinde daha hoşgörülü bir şekilde yürütüldüğü büyük bir gerçektir.

Bizler her siyasi kuruluşa eşit mesafede olmamıza rağmen hizmet noktasında görevimiz gereği halkımızın haklarını demokratik sınırlar içerisinde gündeme getirip, takipçisi olmaya çalışırken,  zaman zaman bazı iktidar ve muhalefet temsilcilerimiz Federasyonumuza karşı haksız tavır ve tepkiler ortaya koymaları bizi son derece üzmektedir. Şiddeti eleştirdiğimizde bir taraf hainlikle, halkın en önemli sorunlarını iletmek için ulaşmakta sıkıntı yaşadığımız siyasetçileri göreve çağırdığımızda ise karşıt ve muhalif gibi suçlamalara maruz kalmaktayız.  Oysa demokratik toplumlarda Sivil Toplum ve siyasetin işbirliği, toplumun her alanda gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bizde ise siyasetçilerimiz STK’ları ancak seçim dönemlerinde hatırlamaktalar. Bu gün eğer Ülkemizde STK’lar güçlü etkili değil iseler bunda siyasetin payı ve vebalı vardır. Çünkü her parti kendi propagandası ve borazanlığını yapacak partisinin bir kolu gibi çalışacak kendine yakın STK. İstiyor. Buda STK' ların ruhuna ve özüne aykırıdır. Biz MARDİN TOPLUMSAL DAYANIŞMA FEDERASYONU olarak bu güne kadar Devlet Erkânı ve Kurumlarından gördüğümüz olumlu yaklaşımı  ne yazık ki halkın temsilcileri olan siyasetçilerimizden görememenin ve anlaşılamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Oysa sözle değil faaliyetlerimizle tüm siyasi kurum ve temsilcilerine  eşit mesafede durduk.Taraf olduğumuz tek kesim  halkımız oldu.Bundan sonrada farklı inançlara,düşüncelere ve görüşlere saygı çerçevesinde Ülkemizin demokratikleşmesi için çaba harcayarak ve ilimizin tanıtılmasına katkıda bulunarak,halkımızın sesi olmaya devam edeceğiz .Güçlü Demokrasi ve gerçek özgürlüğe kavuşan ülkelerde tarafsız Sivil Toplum örgütlerin var olduğunu hatırlatmak isterim.!

YORUM EKLE