Fethullah Gülen’in Kürtlere Bakış Açısı

 
Hz. Muhammed, yakından anlamaya çalıştığı savaşımını "cehalete karşı" olarak ilan etmektedir.Kastettiği cehalet ataerkil kabile ideolojisidir. Günümüzde Fethullah Gülen ve İslam adı altında hareket eden çeteleri anlayabilmek için görünen resme değil görünmeyen tarafına bakarsak düşüncelerindeki ataerkil yanlarını açıkça görebiliriz. Yani Rojava'daki katliamlarda çetelere her türlü araç-gereç, eğitim, lojistik, askeri ve siyasi destek vermelerinin altında yatan gerçeklik ataerkil hayallerindeki yatan gerçekliktir.
 
***
 
Gnostisizm (Antik Mısır ezoterizmini,Antik Yunan ezoterizmini (Platon,Pisagor),İbrani geleneklerini,Zerdüştçülüğü,bazı doğu geleneklerini ve dinlerini,Hristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen,birçok tarikatın benimsediği mistik felsefeye verilen genel addır.) Ama ;Aslında köleci ideoloji ve dininden kopuşun küçük fakat vicdanen özgür tarikatçılığına verilen genel adıdır. Fakat Kürtlerde böylesi bir gelişme olmadığı halde Türkiye destekli çetelerin sanki Kürtler İslam değil de başka bir dinin mensubuymuş gibi İslamiyet adına tekbir sesleriyle Rojava’da korkunç katliamlar yapmakta ve yapmaya da devam etmektedirler. 

***

Asıl amaçları Kürtler adına gelişecek hiç bir varlığa tahammül edemediklerinden Kürtleri İslam kardeşliği adı altında eritip kurdukları yeni düzende Kürtleri ortadan kaldırmaktır.Ancak bu kuşatmaları,tam tersine bir gelişmeyle Kürtlerde yeni bir olgu, bir anlama gücü, yeni bir anlam çağı başlatmıştır. Yani beyin gerçek anlam da bir ürün vermektedir. Kürtler uyanış çağına girmiştir.Bu sebeple de Fethullah Gülen ve mevcut durumdaki çeteleri oldukça panikleştirmiştir.
 
***
Fethullah Gülenin daha düne kadar en iyi sosyologları, en iyi öğretmenleri gönderin Kürtlerin beyinlerini değiştirin demesi kendileri açısından durumun ne kadar ciddiyet taşıdığını açıkça ortaya koymuştur. Bu nedenle her dört bölgedeki Kürtlerin irili ufaklı tüm örgütleri birlik olmazsa Fethullah Gülen ve müritlerinin Kürt toplumunda hangi rolü oynadığını, ne tür bir gücü-kurumu teşkil ettiğini, tutuculuk ,gericilik, ve asimilasyon politikalarıyla Kürtleri İslamiyet adı altında Fethullah Gülen hazretleri anlamına gelen bir ideolojiyi temel kimlik olarak kavramlaştırıp Kürt halkına hem politik hem manevi lider sıfatıyla yani Kabe tanrıları gibi nemrut yasasının son kalıntılarıyla kendi hükümdarlığını ilan etmesi kaçınılmaz olur.
 
***
Daha da vahim olanı Kürt toplumunda dili toplumsal hafızaya, geleneğe, dine, felsefeye, bilime ulaşmaya zincirlemeye yol açan zihinsel gelişme ve aynı zamanda Kürtleri yok etme ve inkar boyutuna ulaştırmaya çalışmalarıdır.
 
***
Toplum Olma ve Yürüme,Dil ve Usla Mümkündür.
 
***
Dünümüzü öğrenirsek, bugünümüzü daha iyi anlar ve yarınlar gerçekten bizim olur diye düşünüyorum...
 
 
“Mehmet Kızılkaya”                            30.07.2014
“(Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Yazar)”

YORUM EKLE