Dünyadaki Yaraları Sevgi İyileştirecek

Bugün dünyanın bir çok yerinde acı, kan, şiddet ve gözyaşıhakim durumdadır. Güçlü bildiğimiz devletlerin, kale gibi gözüken ittifakların parçalanma noktasına gelme sebebinin;adeta dünyadaki en yıkıcı silah olan “sevgisizlik” olduğunu görmekteyiz. Sevgisizlik, toplumlara hoşgörüsüzlük, bencillik, şiddet gibi duyguları aşılayarak insanları birbirine düşman haline getiriyor. Aynı toplumun insanlarının birbirlerinden nefret etmesine yol açarak birlik ve beraberliği yok ediyor, toplumları parçalıyor.
Dünyanın, tarihinde hiç olmadığı kadar sevgiye, kardeşliğe, hoşgörüye ihtiyacı var. Herkesin istediği bu güzelliklere kavuşmak için; nefret, kin, öfke, saldırganlık gibi olumsuz duyguların yerine; saygı, dostluk, kardeşlik, hoş görme gibi olumlu duyguları inşa etmek gerekiyor. Bunu yaparken de dünyadaki en güçlü silahtan bile etkili olan “Sevgi”yi yaygınlaştırmamız gerekliliğini açıkça görmekteyiz.Çünkü ruhu sevgiyle dolu olan bir insan, hiç kimseye, hiçbir varlığa zarar verebilecek gücü asla kendinde bulamaz.
Kur’an’ ın geneline baktığımızda; Allah’ ın affetmeyi, yardım etmeyi, hoş görmeyi, kötülüğe iyilikle karşılık vermeyi biz Müslümanlara farz kıldığını görürüz. Rabbimiz Allah, kötülüğe karşı güzellikle karşılık vermenin sonucunda meydana gelecekolumlu durumları ise şöyle bildirmiştir:
İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) olur. (Fussilet Suresi, 34)  
Ayrıca Allah Kur’an’ da biz kullarına sözün en güzelini seçip konuşmayı tavsiye etmiştir. Ayette bildirildiği gibi davranarak şeytanın yaydığı sevgisizlik oyununu etkisiz hale getirmemiz mümkün olacaktır.
Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.(İsra Suresi, 53)
Bugüne kadar dünyadaki bu nefret ortamının sona ermesi için siyasi, sosyal ya da teknik çözümlerin her birinin defalarca denendiğini ve hiçbirinin kalıcı sonuç vermediğini görmüş bulunuyoruz. Oysa Kuran’ daki sevgi ruhu, güzel ahlak dünyaya hakim olduğunda  her ırka, her soya ve her millete saygı oluşacaktır. Böylelikle farklı inançlara sahip insanların, kendi inançlarını ve fikirlerini özgürce ifade etmeleri, kendilerini güvende hissetmeleri sağlanacak ve Allah’ ın yarattığı canlı cansız tüm varlıklara karşı sevgi, şefkat ve merhamet dünyanın her yerine hakim olacaktır.
Bu sebepletüm dünyaya huzur, mutluluğun hakim olması için yapmamız gereken, her şeyin Yaratıcısı Rabbimiz Allah’ ı ve dili, dini, ırkı, siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun Allah’ ın yarattığı kulları daha çok sevip, ruhumuzu sevgiyle doldurmaktır. Atom bombasından daha güçlü ve yeryüzündeki en etkili silah olan Sevgi, Allah’ ın izniyle dünyadaki bütün hastalanmış ruhları ve nefretin meydana getirdiği yaraları iyileştirecek ve tüm acıların kesin çözümü olacaktır.
Sevgilerimle

YORUM EKLE