Anarşizmin Örgütlenmesi

Farklı olan tüm coğrafyaların içerisin de anarşizmden söz edildiğin de, o coğrafya ve bölgeler de yaşayan bütün toplulukların,halkların akıllarından beyinlerinde oluşan ve yer edinilen şeyler,hatta anarşist sözcüğünün kullanılabilir olması da,kendine “anarşistim” diyenlerin ortaya çıkmaları,her şeyden önce ve öncelikli olarak,düşünsel olan çabaların ürünleri olmaktan önce de,anarşizmin büyük bir hareketin parçası olma özelliği ile açıklanabilir.
 
Anarşizm'in,mevcut olan teorik bir kılavuzla yola çıkılmadığını da bilmemiz gerekmektedir.Yaşamsal olan bütün pratik yollardan geliştirdiğimiz deneyimlerin sonrasında da kullanmayı bilsek de,eyler; eylediklerini de örgütlerler.
 
Hareketleri ile bir olabilme;toplumsallığın yakalanması, birbirlerinden tamamen bağımsız olup,kısmen de ilgisiz olan kimselerin kendiliğinden, şans eseri olarak bir araya gelmeleriyle ilintili değildir. 
 
Yeni bir toplumsallıkta oluşmuş olan hareketleri,birbirleri ile iktidarsız olan ilişkiler içerisinde bulunan bireylerin bir aradanlıkları ile oluşmaktadır.
Burada da bir aradanlığın adı ne kadar çok ifade edilmekten kaçınılırsa kaçınılsın, sonuç itibari ile bu da bir örgüttür ve örgütlülüktür diyebiliriz.
 
Bireylerin de,belli bir noktada duygudaşlıkları ile yani devrimci yoldaşlarıyla,belli niyetleri ve hareketleriyle gerçekleştirmek için beraber eylemlere niyetlendikleri anlardan itibaren,örgütlü bir şekilde hareket ediyorlar denilebilir.
 
Örgütlü hareketlenmelerin,topluluk şeklinde yaşayan ve yaşamlarını sürdürmekte olan bütün canlıların doğalarında olan birer yaşam biçimidir.Birbirlerinin ihtiyaçlarının karşılamaları,tüm bireylerin kendi yaşamlarını sürdürebilmeleri ve devam ettirebilmelerindeki bu büyük dayanışma halleri, sadece insanlarda has olan durumlar değildir.
 
Toplumlar da topluluk halinde yaşayan bireylerin,birbirleriyle olan ilişkilerini kurmaktan imtina edemezlerse şayet,birbirleri ile kurdukları en önemli ilişkilerindeki biçimlerini de her halükarda tanımlamaları gerekmektedir.Bu tanımlamaların da iktidarsız olan temellerde yapılması,anarşizm için de kaçınılmaz bir haldir; özgür olan insanların düşündüklerini eylemler için kaçınılmaz bir durumdur.
 
O zaman,örgüt ve örgütlülüğün durduğu yerlerin, bireylerin ve toplumsal ilişkilerin içerisinde özgürlükleri olabilmeleriyle yakından ilişkili olmasıdır.
 
Bu özgürleşme çabalarının sonucun da da,anarşist hareketlerin de vuku bulduğu bütün coğrafya bölgelerinde de buna  rastlanmaktadır.
 
İktidarların ilişkilerinden kurtulma mücadelelerini veren bireylerin,din gibi, devlet gibi, büyük holding ve şirketler gibi var oluşsal olarak iktidarlı olan kurumlara karşı güçlü olabilmek adına da bir araya gelmemişlerdir sadece.Aynı çizgide aynı nokta da bu dayanışma halleri de, iktidarsız olan toplumların var olabilmelerinde ki koşullarıdır.
 
Bireylerin arasındaki ilişkilerin ve çalışmaların iktidarsız olacak şekilde örgütlenmeleri ise; anarşist olan toplumlar da olması gerekenler,bu dayanışma hallerinin bireylerin de birbirleri ile aynı zaman da varlıklarının gerçekleştirebilmelerinin gerekleridir.
 
Anarşizm'in her şeyden önce,iktidarlara karşı baş kaldırımaların verilen mücadelelerin ve dayanışmaların aynı ortamda bir arada yaşayabilmelerinin en önemli tarihidir.
 
Farklı bölgeler de farklı coğrafyalarda eş zamanlı bir şekilde yeşerip çiçek veren anarşizmin, o coğrafyalarda ve bölgeler de taşıdıkları özgünlüklerin kaynakları da budur. Farklı toplumların ve bireylerin oluşturdukları,başarılı bir şekilde örgütleyen çabalar, o yerelliğin en büyük özelliklerini de barındırmaktadır.
 
Bugün anarşizmin konularından konuşup bahsedenler eminim fark edeceklerdir ki, anarşizmin farklı bölge ve coğrafyalarda deneyimler ile,büyük tarihleriyle anarşizmi o bölgelerde ve coğrafyalarda örgütlemişler'in en büyük tarihleridir.
 
Düşüncelerin,özgür hareketlenmelerin ayakta kalmalarının en büyük koşulları,o düşünceleri  yaşatacak,o hareketlenmeleri devam ettirecek büyük ve ciddi örgütlenmelerin olması iledir. 
 
Anarşizmin dünyaya bakışı bütünseldir, birliği anlamayı, kavramayı esas alır.
 
“Mehmet Kızılkaya”
 

YORUM EKLE