Siyonistlerin ve Evangalistlerin Mescid-i Aksa için Yaptıkları Planlar


İslam dinine inananlarca kutsal mekânlardan biridir.Mescid'i Aksanın Süleyman Tapınağı kalıntılarının da bulunduğu tapınak tepesine halife Ömer tarafından yaptırıldığı, daha sonra Emevi halifesi Mervan tarafından genişletilerek Velid zamanında son şeklinin verildiği bilinmektedir.
Bütün dünya medyasının ağlarını tekelinde bulunduran Siyonistler Yahudiler,iletişim yolları ve araçlarıyla birlikte,insanların zihnindeki algılarının hepsini istedikleri doğrultuda istedikleri şekilde yönlendirme güçlerine fazlasıyla sahip olanlardır.Bu iletişim oyunlarının altında ki algı oyunlarından bir çoğu da “Yahudilere göre vaad edilmiş topraklarda” gerçekleştirilmektedir.Bu algı oyunlarından bir tanesi de Kudüs topraklarında bulunan ve tüm Müslümanlar için kutsallığı olma niteliğini taşıyan Mescid-i Aksa üzerinde ciddi oyunlar oynanmaktadır.
Siyonistlerin bu kutsal topraklarda ki planlarını rahatlıklar görülebiliriz.
Peki bu Siyonistlerin planları nelerdir?
Siyonist İsrailliler bu kutsal topraklara “ Tapınak Tepesi ” dedikleri bölgede yer almakta olan ve bütün Müslümanlar için Kutsal mekan olarak bilinen Mescid-i Aksa’yı ortadan kaldırıp,Süleyman Tapınağı’nı üçüncü sefer inşa etmelerinin hayalini kurmaktadırlar.Bunu neden yapıyorlar. Siyonistlere göre buralar onlar için kendilerine vaat edilmiş topraklar olduğuna dair inanışların olduğudur.
Siyonistlerin kendi inanışlarına göre vaat edilmiş topraklardaki hadiselerle birlikte beklenen birkaç gelişmenin sonuçlanması durumunda “Kral Davut (Davud a.s) soyundan olan bir Mesih’in yeryüzüne ineceğini ve yeryüzü dünyasında binlerce yıl sürecek olan Yahudi egemenliğinin kurulacağına inanmaktadırlar.
Amerikalı Evangelistler de Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Aksa’nın yıkımına sonuna kadar destek vermekteler.Evangelistler ;dünya üzerinde sayıları 500 milyonu geçmekle beraber Evangelist mezhebi üyelerinin, Amerika Birleşik Devletlerin de yıllardan beri sürdürdükleri iktidar yürüyüşlerin de başı çekenler,özellikle seçimlerin sonra ki dönemlerinde oldukça etkin ve büyük bir konuma gelinmişlerdir.Özellikle Bush’un tekrardan başkan seçilmesini sağlayanlarda onlardır.Evangelistlerin amacı kıyametin gerçekleşmesi için çalışıyorlar.Tabi burada da bunu bilmemiz gerekir.Dünyayı yöneten bu insanların bu Evangelistlerin başkanlığını da Bush yapmaktadır.
Dünya da Siyonizm’in bu kadar ilerlemesi ve güçlü olmasının en büyük etkisi,Amerikalı olan Evangelist Hıristiyanların ciddi anlamda büyük bir desteği ve payı vardır.
Özellikle Martin Luther(Alman keşiş,teolog,Protestanlığın babası, üniversite profesörü ve Lüterciliği yayan kişi) ile birlikte Yahudilerin sempatizanlığı çizgilerinde başlayan bu Hıristiyanların mezhebi,zaman içerisinde onların deyimleriyle “Tanrıyı kıyamete zorlamak “ cennete gidebilmeleri için de Armeggedon Savaşı’nı çıkarmaları ve dünyanın tamamını yok etmek amaçları gibi aptalca inançları taşıyanların ve ne yazık ki 21.yüzyıl da George Bush gibi birini Amerika Birleşik Devletleri’nin başına getirecek kadar da güçlenmiş bir mezhep haline dönüştürülmüştür.
Burada da şuna değinmek isterim.Bunların inanışları çok derin.Mesela Evangelistlerin Evangelik inanışlarına göre,kıyametin kopmasından önceki sürede Hz.İsa tekrardan yeryüzüne gelecek ve yeryüzüne geldiği zaman da da bir çok Evangelist Hıristiyan ruhları da semaya yükselebilecekmiş.Tabi öncelikli olarak Hz.İsa’nın yeryüzüne gelebilmesi için Evangelistlerin Hz.İsa için müsait bir ortamın hazırlanması gerektiğini düşünüyorlar.
Tabi burada da en başta da belirttiğimiz durumlar söz konusu olmaktadır.
Bu ortamların hazırlanmasında öncelikli olarak Yahudilerin Siyonistlerin Filistin Halkına Gazze Halkına zulümler yaparaktan Filistin’in kutsal topraklarında Büyük Siyonist İsrail devletini kurmalarıdır.Sonrasında kendilerine yani kuracakları Siyonist İsrail devletinin başkentini olarak Kudüs’ü seçerek ki özellikle Müslüman Alemi için kutsal olan Mescid-i Aksa’yı parçalayıp yıkarak yerine Süleyman Mabedi’nin inşasını yapmaları amaçlarındandır.
Böylelikle bunları amaçlarının ki Evangalistlerin amaçlarının kıyametin çabuklaştırılması söz konusu olduğu içindir ki ne gerekiyorsa yapmak istiyorlar.
Siyonist İsrail’in Yahudilerin Evangalistlerin Amerikalıların; Müslümanların kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa için yapılan planlarının,yüzyıllardan beridir zihinlerinde diri ve şuan ki gibi canlı tutmaktadırlar.
Lakin ecdadlarımız her zaman uyanık olmalarıyla birlikte,zalimlerin kalplerinde korkuların oluşması,onların da bu planlarına öylesine bir sed çekmiştir ki,bu yıkımlara teşebbüs etmeleri dahi olmamıştır.
Öyle ki şuan da ve bugünlerde Müslümanların kutsal olan mekanlarından biri olan Mescid-i Aksa’ya hayasızlıkların cesaretlerini kendilerinde buluyor ve saldırıyorlar ise,Müslümanların hiçbirinde eski iradenin olmamasından ve eski iradelerini göstermemelerinin sebeplerindendir.
Ey Müslümanlar Uyanık olun !
Siyonistlerin Yahudilerin Amerikalıların ve Evangelistlerin zihinlerinizi istedikleri gibi yönlendirmelerine müsaade edecekseniz,onların yaptıkları oyunlara sessiz bir duruş sergileyeceksiniz,kutsal mekanlarımızdan olan Mescid-i Aksa’nın durumunun alemini Kur’an-ı Kerim gözüyle okuyamayacaksanız,Kur’an-ı Kerimde ki “OKU” ayetinin hakkını vermemiş olarak bu dünyadan göçüp gitmeniz güzel midir ?
Allah(c.c), Ariş ile Fırat arasını bereketli(mübarek) kılmış ve özellikle Filistin’i mukaddes kılmıştır.
Son olarak; Yüce Rabbimizin şu ayetiyle bitirmek istiyorum.
Yüce Allah da şu ayeti kerimeyi indirdi:
"Yüzünü göğe doğru çevirip durmanı görüyoruz. Seni hoşnut kalacağın kıbleye doğru yönelteceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ve her nerede olursanız olun yüzünüzü onun tarafına çevirin." (Bakara , 2/144).


“Mehmet KIZILKAYA”

YORUM EKLE