Ortadoğu Bölgesindeki Emperyalist Güçler ve İd'leri olan DAİŞ


Sahip olabileceğinden fazlasına sahip olduğu yer altı ve yer üstü zengin enerji kaynakları nedeniyle sürekli olarak üzerinde gözyaşlarının, ölümlerin, katliamların eksilmediği,kanın akıtıldığı ve farklı farklı emperyalist güçlerin savaş oyunlarının sürekli oynandığı ve oynatıldığı bir sahaya dönüşen büyük kanlı Ortadoğu...


Ortadoğu'nun enerji kaynaklarının neredeyse 3'te 1'den fazlasına sahip olan Suriye ve Irak'ta devam etmekte olan iç savaşın formatın da, emperyalizm ve bazı bölgedeki devletlerin destekleriyle,her türlü desteklerinin yapıldığı,silah ve maddi yardımların sunularak,öyle ki yıldızı parlayan birer savaş makinalarına dönüştürülen İŞ(İT) yeni saldırıların bir gerekçesi yapıldı.


Bütün dünya kamuoyu Siyonist Terör Örgütü İŞ(İT)'den bahseder oldular. Emperyalizm'in ve emperyalist güçlerin yarattığı bir (vakıa) olan Terör Örgütü İŞ(İT)'in,Amerika Birleşik Devletlerinin ve diğer emperyalist güçler tarafından öncelikli bir tehdit ve terör unsuru olarak propagandalarını yapmaları,Amerika Birleşik Devletleri ve diğer emperyalist ülkelerin bilinmekte olan o ikiyüzlü ve lanetli politikalarının bir tekrarından ibaret olduğunu herkes tarafından öğrenilmiş ve görülmüştür.


Kaosların meydana gelmesi,korkuların dehşetlerin ve savaşların meydana getirilmesi meydana çıkarılması,bu meydana çıkardıkları şeyleri yaymakta esasta emperyalizme özgü olmakla birlikte onun doğasında var olan bir olgunun olduğu bilinmektedir.


Geçmişten günümüz 21.yüzyıla bakıldığı zamanki süreçte,dünya üzerinde yer altı zengin kaynaklarına sahip olmak ve emekçi olan halkların sömürü ve egemenlikleri kurmaları etkili birer aracı olarak haksız bir şekilde ciddi savaşların çıkarılması emperyalizm'in temel varlığın koşulu halini almıştır.


Daha dün gibi Irak'ı işgal eden bir milyondan fazla insanın ölümlerine sebep olan ve halen devam etmekte olan iç savaşa destek veren Amerika Birleşik Devletleri bugün,kendileriyle birlikte Siyonist İsrail ve İngiltere'nin meydana getirdiği İŞ(İT) tehdidi karşısında Ortadoğu halkının kurtarıcıları rolünde Irak,Suudi Arabistan vb. Sünni ağırlıkta olan bölge devletlerini turlayarak ve diğer bazı emperyalist ülkelerle kendi görüşmeleri yaparak,İŞ(İT) Terör Örgütü'ne karşı ortak bir koalisyon meydana getirme çabaları,birbirlerine karşı savaştırılarak Kutsal Ortadoğu halklarının kurtuluşları yerine,emperyalist güçlerin sermaye çıkarlarını ve sürekliliğinde zorunlu birer gereği olarak tekrar halkların birbirlerine karşı kışkırtma politikalarını sürdürerek,Ortadoğu bölgesinin yeni'den kendilerine göre dizayn edilmesi projesinden başka bir şeyin olmadığı da büyük bir gerçektir.


Bu savaşların,bunca katliamların,bunca ölümlerin temelinde esasen yatmakta olan nedenin,bölgedeki enerji ve su kaynakları üzerindeki kontrolleri sağlama almaya endeksli olanların ve de önceden planlanan, Suriye ile Irak'ın petrol ve su kaynaklarının Siyonist İsrail,AB ve dünyanın bütün piyasalarına aktarımları için yeni yollar oluşturma projeleri yatmaktadır.


Amerika Birleşik Devletlerinin esas olan şeyin kendilerinin petrole ihtiyaçları olmadığı bir gerçektir.Öyle ki emperyalist güçler arasında rekabette ki enerji kaynaklarının denetimleri son derece önemli olduğu da büyük bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki,Ortadoğu bölgesinde yaşamakta olan savaşların olayların ve gelişmelerin ana eksenini Amerika Birleşik Devletlerinin 2003 yılında Irak'ın işgaliyle birlikte devreye sokulduğu bütünlüklü stratejik çıkarların kapsamındaki projelerine büyük engeller teşkil eden ve aksamakta olan yönleri üzerinden,İŞ(İT) Terör Örgütü bahane edilerek,Ortadoğu bölgesine yeniden bir ayar çekme girişim ve planları olduğu görülmektedir.


Böylelikle destek verilerek,onları besleyerek büyütülen ve koca bir Terör Örgütü haline getirilen İŞ(İT) eliyle üzerlerinde yaratılan psikolojik baskıların, vahşetlerin,korkuların ve katliamların yine de Amerika Birleşik Devletlerinin ve bölgenin gerici elleri ile (elemine) edilerek (büyük kurtarıcı) (büyük Amerika) rolünün,Ortadoğu halklarının ve bölge devletleri nezdinde bir devamını da içermekte olan niteliğinin yanı sıra da ,emperyalist güçlerin arasında ki rekabetlerin ve kuşkusuz ki bunlarında emeklerimizin karşılığı olarak enerjiden ve silah yatırımlarından daha fazla pay alabilmek için enerji nakil yollarının yeniden çizilip projelendirilip dizayn edilmesi,Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) Stratejik Planlama yöneliminin esasını meydana çıkarmaktadır.


Bizler insanlık olarak,insanoğlu olarak,Müslüman olarak bütün "Katil Sürülerini" tanıyoruz.


Siz katil sürüleri "İnsanlık ve Tarih" sizleri affetmeyecektir.Sizler ses çıkarmayanlar hepiniz bu katliamların suç ortaklarındansınız. (!)


Yaşasın Kadim ve Kutsal Toprakları Olan "Ortadoğu Coğrafyası".
"Mehmet KIZILKAYA"                                          Kızıltepe / Mardin


YORUM EKLE