KADINLAR NE İSTER ?

 Yüzyıllardan  beri  erkekler  kadını  anlama  konusunda   bir  hayli  kafa  yormuşlardır. Kadına doğru gelen birçok  şey  erkek  tarafından  kabul  görmemiş, erkek  her  nedense  en  sonunda  egosantrik  (ben  içincilik-ben  merkezcilik) bir  düşünce  tarzıyla  olaya  yaklaşıp  kendini  haklı  görmüş  ve  göstermeye  çalışmıştır.  Bu  yaklaşım, kadını  anlamada  bir  yarar  sağlamış  mıdır? Tabii  ki  hayır…  Peki  durum  böyleyse  kadınlar  gerçek  anlamda  ne  ister  ve  nasıl  bir  erkek  ister?  İşte  cevabı… 
                     Kadın  her  şeyden  önce  yönlendirmek  değil; yönlendirilmek  ister. Bu istemini  bir o  kadar  da ustaca  dile getirir. Çünkü  her  şeye  ‘’sen  bilirsin’’  diyen  bir erkeği  hiçbir  kadın  istemez; aksine  erkeğin  seçim  yapmasını  ve  o  konuda  karar  vermesini  ister. Yani  erkeğe ‘’sen bilirsin’’ demeyi  seçer. Kadın  burada  ‘’beni  sen  yönlendir’’  demek  istiyordur.
                Bir  diğer  husus  erkek  gibi  erkek  olmaktır. Buradaki  kasıt  şu; erkeğin  güvenilir,dürüst, liderlik yapan  ve ne  istediğini  bilen  biri  olmasıdır. İroni şu ki; bir kadını sürekli memnun  etmeye çalışıyorsanız, aslında  onu  hiç  de memnun  etmiyorsunuzdur. Bunun  yanında  kadın  erkeğe  hayran  olup  saygı  duymak  ister. Kadın  güçlü  erkek  ister. Kadın kontrol edilmek istemez. Erkeğin  kendisini    desteklemesini  ister. Kontrol  edilmekle, desteklenmek  ayrı  şeyler. Kontrol  etmek,  onun  her  an  burnunun  dibinde  olmak, her  yaptığını  didiklemek,  onun  yaptıklarına  ve  yapacaklarına  ölçüsüzce  karışmaktır. Oysa  desteklemek; kadının  verdiği  kararları  artısıyla, eksisiyle  analiz  edip  ortak  bir  paydada  buluşmaktır.   
                   Erkek  kadından  kendisine  belirlediği  davranış  ölçütlerinin  aşağısında   davranmaması  gerektiğini  kadına  söylemelidir. Erkeğin  bunu  dile  getirmesi, kadının  erkeğe karşı  saygı  ve değer  analizi  zincirinin  üst  seviyeye  çıkmasını   sağlar. Bu, kadının erkeğe  verilmesi  gereken  saygı  ve  değerin  ya  da  erkeğe  nasıl  davranılması  gerektiği   ölçüsünde  hareket  etmesini  ve  hak   ettiği   davranış  biçimiyle  erkeğe  yaklaşmasını  sağlayacaktır. Bunun  sonucunda  erkeğin  kadının  gözündeki  değeri  ve  saygınlığı  artacak, kadın  da  kendisine  yönelik  böyle  bir  yaklaşımı  istediği  için  mutlu  olacaktır. Ki kadının istediği bu noktada   tam  da  budur.
                     Bir  diğer  konu  erkeğin  kadını  etkin  bir  şekilde  dinlemesi  gerektiğidir. Kadınlar  kendi  sorunlarıyla  ilgilenen, onlara  çözüm   üretme  çabası  içinde  olan  ve  en  dikkat  çekici olanı  da  etkin  bir  şekilde  dinleyen  erkeği  sever.Erkeğin  kadının  iç  dünyasına  inip  onu  keşfetmesi, kendisinin  bir  sorununa  karşı  çözümler üretebilen  ve  düşüncede  yansıtma  tekniğini  kullanarak  kadını  gerçek  anlamda  dinleyip  anladığını  göstermesi  kadını  ha  keza  yine  mutlu  edecektir. Kadınlar  ayrıca hak  eden, liderliği  önde  götüren  ve  sorumluluk  alıp  o  sorumluluğun   bilincinde ve  üstesinden  gelebilme  kararlılığına  sahip  olan  erkek  ister. Sorumluluk  alamayan  ya  da  almak  istemeyen  bir  erkeği  hiçbir  kadın  istemez.  Çünkü  sorumluluk  almak, erkeğin  kadının  gözündeki  liderliğini  gösterir.
                     Son  olarak  çokça karıştırılan  ve  yanlış  anlaşılan bir  konuya  değinmekte  yarar  vardır. Romantiklikle  kılıbıklığın  karıştırılması… Çoğu  erkek  romantikliği  kılıbıklıkla  karıştırır  ve  genel  bir  sonuca  varıp  kadınların romantik  erkeklerden  hoşlanmadığını  söyler. ( Gerçi  kadınların  da  birçoğu  bu  düşüncededir.) Halbuki  durum  böyle  değildir. Kılıbık  erkek; kadının  her  söylediğini  onaylayan, her  isteğini  yerine  getirmeye  çalışan,  kadın  kızmasın  ya  da  azarlamasın  diye  birçok  konuda  kadını  onay  mercii  olarak  gören  erkektir.(Halk  dilinde  pas  pas  erkek  de  denir.)Oysa  romantik  erkek, kadının  başını  omuzlarına  güvenle  yaslayabilen, kadının  hataları  karşısında  tepki  verebilen, ilişkilerin  tek  yönlü  değil  de  daima  çift  yönlü (ilişkide  etki-tepki  meselesi) olması  gerektiğini  bilen, kendinden  emin, iç   dünyası  renkli, kendine  güvenen, ne  istediğini  bilen, kendine  ve  karşı  cinse  yetebilen  kişidir.
                                    Kadının  gerçek  anlamda  ne  istediğinin  anlaşılması  dileğiyle…
YORUM EKLE