Kadın Erkek ve Cinayetler


Türkiye’de kadın cinayetleri için yasalar ağır cezalar verirse ne kadar caydırıcı olabilir? Geçmişten günümüze asırlardır gelişen yanlış düşünceler ve inançlar ortadan kalkabilir mi?
Kadınları insan değil de erkeğin bir malı olarak gören zihniyetlerin ve düşünceleri ortadan kalkmalıdır.Bu cinayetlerin gerçek sebep ve nedenleri nelerdir?Günümüzde bile otoriteler bu cinayetlerin sebeplerinin ne olduğunu ortaya çıkaramıyorlar ve caydırıcı olan tek bir cümleyi bile söylemiyorlar,neden mi dersiniz? Çünkü otoriteyi ellerinde tutanlar bu cinayetleri bile hak görüyorlar,suç işleyen kadının ölmelidir mantığını yürütüyorlar.Bu tür düşüncelere sahip olanlar çoğunlukta olmalı aksini iddia edenler varsa bizlere izah etmeliler,neden bu dayak atmalar,öldürmeler,erkeklerin çoğu neden bu hakkı kendilerinde bulurlar!
Bir toplumda cinayetlerin en büyük sebebi de cehalettir.Bir toplum da cehalet varsa cinayetler bitmez! Özellikle töre cinayetleri insanlık için gerekli mi? Bence hiç gerekli değildir ve öyle bir şey de olmamalıdır.Bütün bunlar toplumlarımızın geri kalmışlığın belirtileridir.Bunlar cehaletin kanıtlarıdır.Böyle toplumlarda kadın olmak gerçekten de çok zordur.Hele ki okur yazar değilseniz bu durum daha da vahimdir.
Kendi haklarını savunamadığı gibi,gelecek nesilleri de kör bırakır.Ne kendi haklarını bilirler,ne de hem cinslerine hak tanırlar,böylece kendi çektiği sıkıntıların,uğradığı tüm haksızlıkların bedellerini de yeni nesillere istemeyerek de olsa ödetir,hayat onlar için zordur.Toplumlarda mutlu olmayan kadın asla mutluluk vermez.
Kadın bilinenden çok daha fazla zekidir.Toplumlar kadınlarımızı baskılar yüzünden takıntılı birer insan haline getirirler.Kadınların çoğu konuşan bir yapıya sahip olup,bazı kadınlar da içe kapalı bir yapıya sahiptirler.Çok konuşanı sevilmez,az konuşanı makbuldür.Herkesin egosuna hitap ediyordur.Kadın konuşmuyorsa fazla haddini biliyordur.Toplumlarımız da çok konuşan kadınların dayağı ve her türlü eziyeti hak etmiş sayılır.Kesinlikle çok yanlış bir yaklaşımdır.
Kadınlarımız akıllıdır onlara her zaman fırsat verilmelidir.Cahil ve kuru gürültü yayan varlıklar olarak görüldüğü zaman toplumlarımız asla ilerleme kaydetmez. Toplumların mimarları kadınlardır.Cahil kalmış kadının yetiştirdiği erkekler alimlik seviyesine asla ulaşılamaz.Onlar da hep cahil büyürler.Bunlar  da şiddete yönelirler,dövmekten ve öldürmekten hiç çekinmezler.
Kadın insanlığın öbür yarısıdır,erkeğin kölesi veya patronu değildir.Fiziksel olarak erkeklerden güçsüz olabilir fakat akıl olarak erkeklerden aşağı kalmaz kadınlar.Bu dünya da evrensel bir kural vardır,güçlü olan kazanır! Bundan dolayıdır ki toplumlarımız da kadınlar her zaman 2.sınıf olarak görülmüştür.Kadınların fiziksel güçleri erkeklere eşit değildir,erkekler bunu kullanarak kendilerini patron ilan ederler.
Günümüz de kadın cinayetleri eskiye oranla gittikçe artmaktadır.Neden mi? Çünkü kadınlar kendi özgürlüklerini aramaktan çekinmiyorlar.Cahil annelerin yetiştirdiği erkekler katil oluyor ve üstelik hiçte pişman değiliz diyorlar.Çünkü kafasında ki inanç onun haklı olduğuna ikna etmektedir.Anneler erkek çocuklarını büyütürlerken kız kardeşlerini  işledikleri suç karşısında onları dövmelerini istemelerine karşın,kızlarını kontrol altına alıyor düşüncelerine sahip oluyorlar.Büyüdüğün de karın suç işledi git döv diyerek gelini kontrol altına alıyor.Erkek çocuklar kendilerini kadınların tanrısı zannederek büyürler,erkekler kadınlara söz geçirmediği koşullarda öldürmeyi kendilerin de hak olarak görmektedirler.
Burada ortaya çıkan gerçekler yine kadınlarımızın cahil kalmasından kaynaklanıyor.Eğitimli anneler erkek çocuğunu bu tür düşüncelerden uzak tutar ve dolduruşa getirmezler.Kendi haklarının bildiği gibi kızının da gelininin de haklarını bilirler.Ne zaman ki toplumda kadınların çoğu cehaletin esaretinden kurtulursa o zaman sorunların çoğu ortadan kalmış olacaktır.Kadınların kişilik özgürlükleri olmalıdır,sadece birkaç kişinin değil herkesin karısı eşi kızı sevgilisi herkes özgür bireyler olmalıdır,hayatlarında ki önemli kararları kendilerinin alması lazım ki erkeklerle rekabet ve çatışma ortamı ortadan kalksın.
Kadın ve erkek insanlığı oluşturuyor.Aralarında ki ayrımlar kalkmalıdır ve kadın cinayetleri de asla işlenmemelidir.Yasalar önünde ortak haklara sahip olmalıdır.Kadın hakları olmalıdır.Cinayetler öldürmeler olmamalıdır.Bunlar olmadığı zaman da insanlık onuru kurtulacaktır.
   Esen Kalın...
 "Mehmet Kızılkaya"         06.07.2014
 
 
 
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nureddin ÖZDENER
Nureddin ÖZDENER - 8 yıl Önce

bu konu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve "cender" kavramından bağımsız düşünülemez çözülemez...
e
http://www.thb.hacettepe.edu.tr/arsiv/2007/sayi_2/baslik1.pdf
erkekelik çeketini çıkartıp insanlık gömleği ile dolaşmak lazım.