İsrail-Mossad Ortadoğu Planları ve Rolleri

Yıllarca esaret altında kalmış bir millet olan Siyonist İsrail dili ve tarihi unutulmuş olup,başka buyunduruklar altında başka devletlerin bayrakları altında yüzyıllardır yaşamış olup kendi adına cumhuriyet kurmayı başaramamış.Her zaman kendilerini ezilen ve hor görülen bir toplum olarak gören Yahudi toplumunu yıllardır verdikleri mücadeleler neticesinde Ortadoğu da yakın tarihimizde bir devlet kurabilmeyi başarabilmişlerdir.
Yıllardır unutulan ve tarih sayfalarında tozların arasına karışmış olan İbranice dilini yeniden yaşama döndürmüş ayağa kaldırmışlardır.
İslam coğrafyası olarak bilinen Ortadoğu da sayıları kısıtlı olan bu Siyonist İsrail topluluğu yaşadıkları toprakların ve diğer İslam Cumhuriyetlerinin de içinde bulunduğu bir kısım toprakları Arz-ı Mevud denilen bu toprakların sadece Yahudi hakimiyetinde olacağını ve Yahudi olmayan toplumların da Yahudilere hizmet etmek zorunda olduğunu savunmaktadırlar.
Tevrat’ta geçen bazı bölümlerde Yahudilerin taşıdıkları bu fikirleri de doğrulamaktadır.İsrail oğullarına vaat edilen bu toprakların Tanrı tarafından verildiği ve Tanrı’nın da İsrail oğullarını Yüce,asil bir millet kıldığı birçok bölümde geçmektedir.
Tarihe bakıldığı zaman da Yahudi toplumunun da yıllardır bu topraklarda olduğu şüphesiz ki hepimiz görmekteyiz ve bilmekteyiz.Alman Nazi’sinin baskısından sürülen veya kaçan bir çok Yahudi Ortadoğu’ya gelmişler ve buralarda zamanla nüfuslarını çoğaltmışlardır.
Yıllardan beri bir devlet ve bayrak altında yaşamak isteyen bu toplumun dünyanın güçleri tarafından da desteklenerek uzun zamanlar da süren savaşların ardından ülkelerini kurabilmişlerdir.Siyonist İsrail ülkelerini böyle kurmuşlardır.
Burada bu ülkelerini kuran Siyonistleri İsrail Devletini de ilk tanıyanlardan ve kabul edenlerden biri de Türkiye Cumhuriyetidir.
Siyonist İsrail’in arkasında felaket müthiş bir şekilde destekçisi olan ve A dan Z ye tüm ihtiyaçlarını karşılayan Amerika Birleşik Devleti vardır.Çorak susuz ve verimsiz olan bu topraklar da felaket derecede güçlenmeye başlamışlardır.Bu desteklerin ve ihtiyaçların arasında da Amerika’nın bir çok gizli Yahudi lobileri de ve bu lobilerde derin para kaynakları bulunmaktadır.Amerika,Dünya bankası,AB borsalarında birçok sayılı zenginler ve lobilere üye olan iş adamları sayesinde Siyonist İsrail’e milyarlarca dolar akıtılmıştır ve akıtılıyor.Siyonist İsrail’in askeriyesini ve askeri yetkililerini Amerikan ve İngiliz subayları tarafından tam teşekküllü eğitilerek son teknoloji silahları elde edebilmişlerdir.
Siyonist İsrail’in bu kadar kısa zaman da bu denli güçlü olabilmesi kendini aşan olaylarda yumruğunu masaya koyabilmesi şüphesi ki ona destek veren büyük devletlerin ve gizli lobilerin sayesindedir.
 
Bugün birçok ülkede Yahudi lobileri bulunmaktadır.Bu lobilerin de üye sayısının yaklaşık olarak 10 milyonun da üstünde olduğu söylenilmektedir.Kendileri ve kendilerine hizmet edecek para babaları ve lobilere bağlayan Siyonist İsrail,ekonomik açısından büyük çapta ilerlemiş bulunmaktadır.Özellikle istihbarat,kültür ve askeriye yönünde ciddi reformlar yapmıştır.
Siyonist İsrail’in Ortadoğu’da bu denli güçlenmesini isteyen güçler Ortadoğu zenginliklerine ve Yahudilerin dünya hakimiyeti mefkuresini gerçekleştirmesini istemişlerdir.
Ortadoğu bilindiği gibi tarih boyunca medeniyetlerin beşiği olarak görülmüş olup,milli ve dini açıdan önemli bir bölgedir.Tarihi açıdan zengin olan bu bölge birçok devlet ve imparatorluğa beşiklik etmiştir.Uzun yıllar belirli imparatorlukların hakimiyetleri altında tek bayrak altında yaşamış bu toprakların insanları zamanla aynı ırktan da olsalar küçük parçalar halinde devletlere bölünmüşlerdir.Ürdün,Suriye,Kuveyt,Lübnan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi.Onları bu şekilde parçalayan sebeplerin de Ortadoğu üzerinde emel sahipleri olan büyük güçlerin olduğunu görmek şüphesiz ki kaçınılmazdır.
Siyonist İsrail’in 1960 yıllarında Mısır ve Suriye’ye yaptığı savaşları göz önüne almış olursak İsrail Ortadoğu’nun tamamının kendi hakimiyetine girmesini ısrarla istemektedir.Hatta şu anda Filistin’e de aynısını uygulamaktadır.Bugün İsrail’in Meclisinde yemin eden birçok siyasetçi ve bürokratların hemen hemen hepsi İsrail’in Büyük Yahudi Mefkuresi idealine bağlı kalacaklarına dair de yemin içmektedirler.Dışarda çalışan sayısız lobi içerde yapılanan siyasi otorite kısa zaman içerisinde İsrail’i Ortadoğu’nun kasabı ilan etmiştir.Amerika’nın da İngiltere’nin de yönetici kadrolarında birçok Yahudi vatandaşı bulunmaktadır.Bu yönetici kadrolar ekonomik ve askeri yönden lobilerinde faaliyetleriyle kaynak akışında fazlasıyla yardım ediyorlar.
Aslında bakarsanız İsrail’in sadece sanal bir olay olduğunu ve sonradan oluşturulan yapay bir ülke olduğunu söyleyebiliriz.
Bu ülkenin bu denli büyük Ortadoğu coğrafyasına koğuşlanmasını sağlayan güçler Ortadoğu’ya kısa zamanda sahip olarak tüm Ortadoğu da ki ülkelerini yönlendirebilecek bir kapasiteye erişecektir.
Siyonist İsrailsiz Bir Ortadoğu görmek umuduyla…
Esen Kalın.
“Mehmet KIZILKAYA”                      24.07.2014
(Elektrik-Elektronik Mühendisi ve Yazar)
 

YORUM EKLE