EMPATİK RUH İLE SAĞLIKLI BİREYLER

Çocuğun ruh sağlığı ve psikolojik yapısı geleceğin inşasında önemli bir yere sahiptir.Ruh sağlığı bozuk, kaotik bir ailede büyüyen bir çocuğun, topluma yararlı, sağlıklı bir dünyasının olması beklenemez.Anne ve babanın çocuğa yaklaşımı, iletişim dili, ailedeki atmosfer gelecekteki bireyin iklimine büyük çapta etki edeceğinin bilinmesinde fayda vardır.Sert çıkışlar, rencide edici hareketler, dışlanma, kıyaslama bireyi ebeveynlere yaklaştırmayıp, uzaklaştırıp aradaki mesafeyi uçurama dönüştürür.Arkadaşlarına, giyimine ve yaşamına her daim müdahale edip, çocuğu tek düze hale getirmek, kendi düşüncelerini empoze etme anne ve babaların sıkça tekrarladıkları hatalardır.Bu Tür davranışların, yaklaşımların bireyin aile ile bağlarını iyice kopartıp, yabancılaşmaya davetiye çıkartır.
   Ailesinden uzaklaşan birey, yanlış arkadaş seçimi, madde bağımlılığı, şiddete başvurma eğilimlerinin artacağı da bilinmesinde fayda vardır.Çocuğa baskı mekanizmaları ile dize getirmeye çalışan ailelerin aslında bu yöntemle ailede kaos tohumlarını ektiğinin farkında değildir.Çocuğu yerinde ödüllendirme ve cezalandırma mekanizmalarını devrede tutup, olumlu tepkiler alınması beklentisi içine girilebilir.
    Sorunu kısa yoldan, şiddet, baskı ile çözümlenemeyip daha da derinleştirir.Sorunun nedenine inip, çocuğun seviyesine göre çözüm yolları üretme çabaları sarf edilmeli.Empatik iletişim kurma, arkadaşlık havasında bir atmosfer oluşturmak hayati öneme sahiptir.Çocuğun olduğu gibi kabul etmek, kendi iç dünyasına inmek, isteklerini dinleyip, yanlış ve doğruları yapıcı bir şekilde çözüme kavuşturmak, sadece sorunun çözümünde kendi gözünden değil, empati kurup, çocuğun gözünden de bakmak gereklidir.Her hatasında bireyi yargılamak, kınamaktan çok yanlış davranışlarını olumlu ve yapıcı bir şekilde, somut örnekler verip çözümlemeye çalışılmalıdır.
   Bireye kendi bilgi ve tecrübelerinin olduğunu ve sorunu çözmede ehil olduğunu hissettirmesi lazım.Bireye bedenen gelişiminin ruhen gelişmiş olması anlamına gelmediğini anlatmak gerekir.Dağınık, tutarsız ve fevri davranışlarına tahammül edip, zamanla, sabırla ailelerin disiplinli, objektif ve tutarlıkla bu tür davranışların çözüm noktasında mutabakat sağlanılması gereklidir.Çocukla kararlar alınırken demokratik bir ortam oluşturulması noktasında hem fikir olunmalı.
   Bireyin hayatında önemli bir yer tutan aile, sağlam bir temele oturtulması için sevgi, saygı ve ahlak gibi harcın temele bolca atılması, sağlıklı, mutlu ve yaşama gülümseyen bireyler, toplumun siyasi, sosyal, ekonomik yapısına tesir ettiği gerçeğini görmemiz kaçınılmazdır.YORUM EKLE